ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVİD-19 Pandemi Döneminde Multiple Nodüllerle Gelen Hastada Nadir Görülen Bir Enfeksiyon Etkeni: Aktinomikoz Odontoliticus [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 129-135 | DOI: 10.5222/IGH.2020.09719

COVİD-19 Pandemi Döneminde Multiple Nodüllerle Gelen Hastada Nadir Görülen Bir Enfeksiyon Etkeni: Aktinomikoz Odontoliticus

Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Bunyamin Sertogullarindan, Onur Turan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Pulmoner aktinomikoz bildirildiğine göre tüm aktinomikoz vakalarının % 15’ini oluşturur ve pulmoner Actinomyces odontolyticus özellikle nadirdir. Aktinomikoz, sıklıkla bağışıklığı baskılanmış durumlarla ilişkilendirilen nadir, kronik granülomatöz bir enfeksiyondur, ancak sağlıklı insanları da etkileyebilir. Burada immünkompetant 33 yaşında bir kadın hastada diş absesine bağlı A. odontolyticus’un neden olduğu bilateral akciğerde yer yer buzlu cam dansitesinde olan nodüllerle karakterize, ayırıcı tanısında metastatik akciğer hastalığı, pandemi döneminde olmamız itibari ile COVID-19 olabileceğini düşündüğümüz, bronkoskobide alınan bronkoalveoler lavaj (BAL) ile tanı koyduğumuz olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Aktinomikoz, diş absesi, pnömoni, covid-19 pandemisi

A Rare Infection Factor in a Patient with Multiple Nodules During The COVID-19 Pandemic Period: Actinomycosis Odontoliticus

Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Bunyamin Sertogullarindan, Onur Turan
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, İzmir

Pulmonary actinomycosis has been reported to account for 15% of all cases of actinomycosis, and pulmonary Actinomyces odontolyticus is particularly rare. Actinomycosis is a chronic granulomatous infection that often occurs in immunocompromised conditions, but it can also affect healthy people.Here, we present a case in which we diagnosed an immunocompetent 33-year-old female patient with bronchoalveolar lavage (BAL) by bronchoscopy, which is characterized by nodules with ground glass density in bilateral lung caused by A. odontolyticus due to a dental abscess. Bilateral nodular infiltrates made us think of metastatic lung disease; We assessed the patıent in terms of COVID-19 pneumonıa as we are in the perıod of pandemia.

Keywords: Actinomycosis, dental abscess, pneumonia, covid-19 pandemic

Betül İkbal Doğan, Ceyda Anar, Bunyamin Sertogullarindan, Onur Turan. A Rare Infection Factor in a Patient with Multiple Nodules During The COVID-19 Pandemic Period: Actinomycosis Odontoliticus. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 129-135

Sorumlu Yazar: Betül İkbal Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale