ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
BEHÇET HASTALIĞI'NDA PULMONER ARTER ANEVRİZMASI VE İNTRAKARDİAK LEZYONUN BİRLİKTELİĞİ: 2 OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 57-63

BEHÇET HASTALIĞI'NDA PULMONER ARTER ANEVRİZMASI VE İNTRAKARDİAK LEZYONUN BİRLİKTELİĞİ: 2 OLGU SUNUMU

Hamide AYDOĞDU1, Emel ÖZDEN1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Behçet Hastalığı tekrarlayan ağız içi ve genital ülserler ve göz tutulumu ile karekterize tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Genellikle hastalığın eksaserbasyonlarında akciğerler tutulabilir ve pulmoner arteriyel tıkanmalara bağlı ölümcül olabilir. Pulmoner arter anevrizması (PAA) ve intrakardiak trombüsün (İKT) birlikte görüldüğü 2 Behçet olgusu sunuyoruz. 28 ve 32 yaşlarında 2 erkek olgu öksürük, hemoptizi, nefes darlığı ve halsizlik yakınması ile başvurdular. Her iki olguda da iki taraflı inferior pulmoner arterlerde anevrizmatik dilatasyon ve emboli ile birlikte sağ ventrik ülde trombüs vardı. Olgunun birisinde sağ ventriküldeki trombüs cerrahi olarak çıkarılmıştı. Her iki olguya da kortikosteroid ve siklofosfamid den oluşan immunosupresif tedavi verildi. Trombüsün cerrahi olarak çıkarıldığı olgu immunsupresif tedavinin dokuzuncu ayında abondan hemoptizi ile kaybedildi. Diğer olgunun tedavisi tamamlandı ve hala yaşıyor ve durumu iyi. Her iki olguda da immunosupresif tedavi ile anevrizmalarda belirgin düzelme saptanmasına rağmen olgunun birisinin ölmesi, Behçet Hastalığı'na bağlı vaskülitlerde tedaviye rağmen mortalitenin yüksek olduğunu gösterir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, pulmoner arter anevrizması, intrakardiak trombüs

INTRACARDIAC THROMBUS AND CO-EXISTING PULMONARY ARTERY ANEURYSM IN BEHÇET'S DISEASE: TWO CASE REPORTS Enver YALNIZ Berna KÖMÜRCÜOĞLU Mine GAYAF

Hamide AYDOĞDU1, Emel ÖZDEN1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Behçet's di sease is a multisystematic disease; characterized with recurrent oral and genital ulcers and eye involvement which may involve all systems. The lung may be involved, usually during disease exacerbations, and may lead to fatal pulmonary arterial occlusion. Here; we reported two patients diagnosed as Behçet's disease with intracardiac thrombus and co-existing pulmonary artery aneurysm. 28 and 32 years old two male patients presented with cough, hemoptysis, dyspnea and weakness applied to hospital. In both patients there were pulmonary artery aneurysm and embolism with intracardiac thrombus. The patient who underwent surgery because of intracardiac thrombus, died in the 9th month of immunosuppressive therapy as a result of massive haemoptysis. The other patient completed immunosuppressive therapy, is stil alive and doing well. In spite of improvement with medical therapy in aneurysms in both of these patients, the death of one patient, shows us that mortality is high in vasculitis of Behçet's disease despite therapy.

Keywords: Behçet's disease, pulmonary artery aneurysm, intracardiac thrombus

Hamide AYDOĞDU, Emel ÖZDEN. INTRACARDIAC THROMBUS AND CO-EXISTING PULMONARY ARTERY ANEURYSM IN BEHÇET'S DISEASE: TWO CASE REPORTS Enver YALNIZ Berna KÖMÜRCÜOĞLU Mine GAYAF. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(2): 57-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale