ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN SOLİTER ORGAN METASTAZLARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM: SAĞKALIM UZATILABİLİR Mİ? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 53-58

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN SOLİTER ORGAN METASTAZLARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM: SAĞKALIM UZATILABİLİR Mİ?

Alpaslan ÇAKAN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda, senkron ya da metakron metastazlar M1 (Evre IV) olarak değerlendirilmektedir. Metastazektomi konusundaki en fazla deneyim ve başarı, beyin ve sürrenaldeki soliter metastazların cerrahi tedavisinde elde edilmiştir. Bu olgular dışındakiler genellikle inoperabl kabul edilmekte, uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapiye rağmen oldukça kısa bir sağkalım beklentisi bulunmaktadır. Ancak günümüzde, diğer organların soliter metastazlarında da cerrahi uygulamalarına başlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, soliter metastaz, rezeksiyon, sağkalım

SURGICAL RESECTION FOR SOLITARY METASTASES IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER: CAN SURVIVAL BE PROLONGED?

Alpaslan ÇAKAN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

In non-s mall cell lung cancer patients, synchronous or metachronous metastases classified as M1 (stage IV) disease. Most experiences and success about metastatectomy are obtained from surgical treatment of solitary metastases of brain and adrenal glands. Except these cases, all are accepted as inoperable, and long term survival is not achieved despite chemotherapy and/or irradiation in most cases. However, surgical intervention constitutes a hopeful approach for solitary metastases of other organs in lung cancer recently.

Keywords: Lung cancer, solitary metastasis, resection, survival

Alpaslan ÇAKAN. SURGICAL RESECTION FOR SOLITARY METASTASES IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER: CAN SURVIVAL BE PROLONGED? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 53-58
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale