ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SOLUNUM YETMEZLİKLİ OLGULARDA BEKLEME SÜRESİNİN ARTERİYEL KAN GAZI DEĞERLERİNE ETKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(2): 29-32

SOLUNUM YETMEZLİKLİ OLGULARDA BEKLEME SÜRESİNİN ARTERİYEL KAN GAZI DEĞERLERİNE ETKİSİ

Gülistan KARADENİZ1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Kan gazı analizi pulmoner gaz değişimi ve solunumun etkinliğini gösteren ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kan gazı örneklerinin değerleri plastik enjektörlerde bekletildiğinde değişmektedir. Bu çalışmada arteryel kanın bekletilmesinin pH, pCO2, pO2 ve satürasyon değerlerinde değişikliğe neden olup olmadığını araştırdık. KOAH solunum yetmezliği tanısı ile servisimizde yatan 25 olguda eş zamanlı alınan arteryal kan örneklerinin hemen ve bir saat sonraki analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Verilerin istatiksel analizi nonparametrik testler ile yapılmıştır. Kan gazının plastik enjektörlerde bir saat bekletilmesinin pH, pO2 ve satürasyon değerlerini azalttığı pCO2 değerini ise arttırdığını gördük. Anında ve bir saat sonraki analiz sonuçları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı idi. Daha genel sonuçlar çıkarmak için daha fazla sayıda olgu ile yapılan çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kan gazı analizi, bekleme süresi

EFFECT OF DURATION OF STORAGE ON ARTERIAL BLOOD GAS ANALYSIS FOR CASES WITH RESPIRATORY FAILURE

Gülistan KARADENİZ1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Blood gas analysis is used extensively as an indicator of the efficiency of pulmonary gaseous exchange and respiratory status. Duration of storage in plastic syringes can change the variebles of blood gas analysis. In this study, we evaluated the effect of time delay on pH, pO2, pCO2, pH and saturation values. Blood gas values taken at the same time compared for immediate and one hour later analysis in 25 cases with the diagnosis of COPD. Statistical analysis made by nonparametric tests. pH, pO2 saturation values decreased, pCO2 value increased in plastic syringe after the delay of one hour. Statistical differences were significant for the results of analysis of immediate and one hour delay. We think that studies with larger series needed for general results.

Keywords: Blood gas analysis, time delay

Gülistan KARADENİZ, Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gültekin TİBET. EFFECT OF DURATION OF STORAGE ON ARTERIAL BLOOD GAS ANALYSIS FOR CASES WITH RESPIRATORY FAILURE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(2): 29-32
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale