ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
TRAKEOBRONKOPATİ OSTEOKONDROPLASTİKA: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(3): 79-82

TRAKEOBRONKOPATİ OSTEOKONDROPLASTİKA: OLGU SUNUMU

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Duygu ÜNALMIŞ1, Sabri KALENCİ1, Nur YÜCEL1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 1 Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü

Trakeobronkopati osteokondroplastika (TO), etyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Bu yazıda, kronik öksürük yakınması ile başvuran 54 yaşında kadın olgu incelendi. Olguya yapılan fiberoptik bronkoskopide (FOB) trakea ve ana bronşların duvarlarında çok sayıda beyaz renkte, sert, düzensiz nodüler lezyonlar saptandı. Bronkoskopik biyopsi patolojisi TO olarak rapor edildi. Nadir görülen bir hastalık olması ve öksürük etyolojisini araştırırken FOB'un önemini vurgulamak amacıyla olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Trakeobronkopati osteokondroplastika, öksürük, FOB

TRACHEOBRONCHOPATHIA OSTEOCHONDROPLASTICA: CASE REPORT

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Duygu ÜNALMIŞ1, Sabri KALENCİ1, Nur YÜCEL1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 1 Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü

Tracheabronchopathia osteochondroplastica (TO) is a rare disorder with unknown aetiology. In this paper, 54 years old female patient who applied with the complaint of chronic cough investigated. Fiberoptic bronchoscopy revealed numerous white, hard, irregular nodules on the walls of trachea and main bronchi. Pathological diagnosis of bronchoscopic biopsy was TO. We presented the case because TO is a rare disorder and FOB is important in evaluating the aetiology of chronic cough.

Keywords: Tracheobronchopathia osteochondroplastica, cough, FOB

Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Duygu ÜNALMIŞ, Sabri KALENCİ, Nur YÜCEL, Gültekin TİBET. TRACHEOBRONCHOPATHIA OSTEOCHONDROPLASTICA: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(3): 79-82
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale