ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER KANSERİ VE ORGANİZE PNÖMONİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 113-118

AKCİĞER KANSERİ VE ORGANİZE PNÖMONİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

Emine AKSOY1, Fatma TOKGOZ1, Yasemin BODUR1, Tulin SEVIM1
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Organize pnömoni (OP), genellikle benign seyreden nadir bir interstisyel akciğer hastalığıdır. Akciğer kanseri ile birlikteliği sıklıkla kanser dokusuna komşuluk iledir. Altmış yedi yaşında erkek hasta kuru öksürük ve kilo kaybı şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Akciğer görüntülemelerinde bilateral non-homojen konsolidasyon ve sağ hilus üzerinde homojen gölge koyuluğu artışı vardı. Hastada medikal tedavi sonrası bronkoskopi ile sağ üst lob anterior segmentte kitle izlendi ve biyopsi skuamöz hücreli karsinom olarak raporlandı. Kontrol grafilerinde yeni konsolidasyon alanları gelişen hastada OP düşünülerek karşı akciğerden bronkoalveoler lavaj ve transbronşial biyopsi alındı. Organize pnömoni tanısı konuldu. Farklı akciğer alanlarında, eşzamanlı akciğer kanseri ve OP tanısı konulan olgu literatürler eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, organize pnömoni

LUNG CANCER COEXISTING WITH ORGANISING PNEUMONIA: CASE REPORT

Emine AKSOY1, Fatma TOKGOZ1, Yasemin BODUR1, Tulin SEVIM1
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Organizing pneumonia (OP) is a rare interstitial lung disease which usually runs a benign course. The coexistence with lung cancer is often found in the vicinity of the cancer tissue. A 67 year old male patient was admitted to our clinic with complaints of dry cough and weight loss. Lung imagings showed bilateral non-homogeneous consolidation and right hilar shadow of darkness. Bronchoscopy revealed a mass lesion in the anterior segment of the right upper lobe. The biopsies were reported as squamous cell carcinoma. In the control imagings, new areas of consolidations were observed. We re-performed bronchoscopy considering OP along with lung carcinoma. The findings were compatible with OP. The case, simultaneously diagnosed lung cancer and OP, is presented in the light of the literature.

Keywords: Organising pneumonia, lung cancer

Emine AKSOY, Fatma TOKGOZ, Yasemin BODUR, Tulin SEVIM. LUNG CANCER COEXISTING WITH ORGANISING PNEUMONIA: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 113-118
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale