ISSN: 1300-4115
HİPOKSİK PULMONER VAZOKONSTRİKSİYON [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 49-53

HİPOKSİK PULMONER VAZOKONSTRİKSİYON

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon (HPV) 'nin akciğer fizyolojisinde merkezi bir rolü vardır. HPV normal sağlıklı kişilerde bile aktif bir süreç olup endotel ve düz kas bağımlı mekanizmaları içermektedir. HPV'yi bozan vazodilatatör gibi ajanlar veya pnömoni gibi hastalıklar arteriyel oksijen düzeyini düşürebilir ve alttaki hastalığı şiddetlen-direbilirler. HPV, hipoksik pulmoner hipertansiyonda görülen vasküler remodeling'in bazı bulgularından sorumlu olabilir. Burada HPV'den sorumlu mekanizmalar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipoksi, pulmoner vazokonstriksiyon

HYPOXIC PULMONARY VASOCONSTRICTION

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) has a central role in lung physiology. HPV is also an active process in normal healthy people and contains endothelium- and smooth muscle cell-dependent mechanisms. The agents like vasodilators or diseases like pneumonia that alter HPV can lower arterial oxygen level and aggravate underlying illness. HPV may be responsible for some features of vascular remodeling seen in hypoxic pulmonary hypertension. We reviewed the mechanisms responsible for HPV in this paper.

Keywords: Hypoxia, pulmonary vasoconstriction

Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT. HYPOXIC PULMONARY VASOCONSTRICTION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 49-53
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale