ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 36 (1)
Cilt: 36  Ek: 1 - 2022
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XVIII

DAVETLI DERLEME
2.
Pandeminin İkinci Yılında Ne Durumdayız?
What Situation are We in the 2nd Year of the Pandemic?
Mustafa Necmi Ilhan, Merve Ayık Türk
doi: 10.14744/IGH.2022.62634  Sayfalar 1 - 4

3.
COVID-19 Tanısal Yaklaşım
COVID-19 Diagnostic Approaches
Berna Eren Kömürcüoğlu
doi: 10.14744/IGH.2022.08760  Sayfalar 5 - 9

4.
COVID-19 Servis Hastasının Tedavisi
Treatment of COVID-19 Patients in Hospital
Gülru Polat
doi: 10.14744/IGH.2022.93584  Sayfalar 10 - 15

5.
Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisinin COVID-19’da Kullanımı
Use of High-Flow Nasal Oxygen Therapy in COVID-19
Fatma Yıldırım
doi: 10.14744/IGH.2022.95967  Sayfalar 16 - 20

6.
Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun COVID-19’daki Yeri
Non-invasive Mechanical Ventilation in COVID-19
Nalan Adıgüzel
doi: 10.14744/IGH.2022.43043  Sayfalar 21 - 23

7.
COVID-19’da Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Mechanical Ventilation Procedures in COVID 19
Cenk Kıraklı, Saba Mukaddes Saygılı
doi: 10.14744/IGH.2022.58076  Sayfalar 24 - 27

8.
Sitokin Uzaklaştırma Yöntemleri
Cytokine Removal Systems
Özlem Ediboğlu
doi: 10.14744/IGH.2022.83792  Sayfalar 28 - 31

9.
COVID-19 ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu
COVID-19 and Extracorporeal Membrane Oxygenation
Hasan Oktay Emir, Sema Turan
doi: 10.14744/IGH.2022.88598  Sayfalar 32 - 33

10.
COVID-19 ve Standart Dışı Tedaviler
COVID-19 and Non-Standard Treatments
Hasan Oktay Emir, Dilek Kazancı
doi: 10.14744/IGH.2022.07279  Sayfalar 34 - 37

LookUs & Online Makale