ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVID-19 Tanısal Yaklaşım [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 5-9 | DOI: 10.14744/IGH.2022.08760

COVID-19 Tanısal Yaklaşım

Berna Eren Kömürcüoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), ilk tanımlandığı Aralık 2019 tarihinden günümüze dünya çapında yayılmaya ve ciddi bir mortalite nedeni olmaya devam ediyor. Hastalığın kliniği ilk olarak ateş ve üst solunum yolu semptomlarıyla başlayan ve hızla alt solunum yollarına inerek, pnömoni ile solunum yetmezliğine sebep olan bir viral enfeksiyon olarak tanımlanmıştı. Günümüzde COVID-19 enfeksiyonu, yeni gelişen varyantlarla bulaşıcılığı artarak, semptomlarında ve klinik seyrinde bazı değişikliklerle seyretmekle beraber, standart tanı yöntemleri ve ana semptomlar belirlenmiştir. En sık görülen semptomlar; akut başlayan ateş, öksürük, halsizlik, tat ve koku kaybı, miyalji ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıdır. Tanı, solunum yolu örneklerinde gerçek zamanlı revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile viral RNA saptanması altın standarttır. Serolojik testlerle viral antikor ve antijen saptanması tanıda yardımcı olabilir. Günümüzde tanı ve tedavide birçok yeni yöntem ve ajan araştırılmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, semptomlar, tanı, tanısal yöntemler.

COVID-19 Diagnostic Approaches

Berna Eren Kömürcüoğlu
Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Izmir Faculty of Medicine, Izmir, Türkiye

The COVID-19 infection continues to spread worldwide and is a serious cause of mortality since it was first identified in December 2019. The disease was defined as a viral infection that initially started with fever and upper respiratory tract symptoms and rapidly descended to the lower respiratory tract, causing pneumonia and respiratory failure. Today, although the contagiousness of COVID-19 infection has increased with newly developed variants, some changes have been observed in its symptoms and clinical course, the main symptoms and diagnostic methods have been determined. The most common symptoms are; acute onset of fever, cough, malaise, loss of taste, and smell is the signs of myalgia and upper respiratory tract infection. Detection of viral RNA by RT-PCR in diagnostic respiratory tract samples is the gold standard. Detection of viral antibodies and antigens by serological tests may also help in diagnosis. Many new tests continue to be investigated in diagnosis.

Keywords: COVID-19, diagnosis, diagnostic methods, symptoms.

Berna Eren Kömürcüoğlu. COVID-19 Diagnostic Approaches. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 5-9

Sorumlu Yazar: Berna Eren Kömürcüoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale