ISSN: 1300-4115
COVID-19’da Mekanik Ventilasyon Uygulamaları [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 24-27 | DOI: 10.14744/IGH.2022.58076

COVID-19’da Mekanik Ventilasyon Uygulamaları

Cenk Kıraklı, Saba Mukaddes Saygılı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp fakültesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Yoğun Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi sırasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bakım ihtiyacı olan pek çok hasta olmuştur. Bu bölümde, COVID-19 nedeniyle solunum yetmezliği gelişen olgularda, mekanik ventilasyon uygulamaları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ARDS, COVID-19, mekanik ventilasyon.

Mechanical Ventilation Procedures in COVID 19

Cenk Kıraklı, Saba Mukaddes Saygılı
Department of Intensive Care, University of Health Sciences, Izmir Faculty of Medicine, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Center, Izmir, Türkiye

During the COVID 19 pandemic, there have been many patients in need of intensive care in our country as well as all over the world. In this section, mechanical ventilation practices in cases with respiratory failure due to COVID 19 are summarized.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, COVID 19, mechanical ventilation.

Cenk Kıraklı, Saba Mukaddes Saygılı. Mechanical Ventilation Procedures in COVID 19. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 24-27

Sorumlu Yazar: Cenk Kıraklı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale