ISSN: 1300-4115
Pandeminin İkinci Yılında Ne Durumdayız? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 1-4 | DOI: 10.14744/IGH.2022.62634

Pandeminin İkinci Yılında Ne Durumdayız?

Mustafa Necmi Ilhan1, Merve Ayık Türk2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye

Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla dünya çapında yayılan, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını günümüzde ciddiyetini devam ettirmektedir. Bu yazıda, pandeminin ikinci yılında dünya üzerindeki COVID-19 sıklığı, ölüm oranları ve bunların ülkelere göre dağılımı incelenmiş, pandemi ile birlikte sağlık sistemlerinde görülen değişimler ve gelecekte bizi bekleyen gelişmeler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, sağlık sistemi.

What Situation are We in the 2nd Year of the Pandemic?

Mustafa Necmi Ilhan1, Merve Ayık Türk2
1Department of Public Health, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Pulmonology, University of Health Siences İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

The COVID-19 epidemic, which first emerged in December 2019 in Wuhan, China, spread rapidly around the world, and was accepted as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020, continues its seriousness today. In the 2nd year of the pandemic, the prevalence of COVID-19 in the world, mortality rates and their distribution by country were examined; the changes in the health systems with the pandemic and the developments that will await us in the future are presented.

Keywords: COVID-19, health-care system, pandemic.

Mustafa Necmi Ilhan, Merve Ayık Türk. What Situation are We in the 2nd Year of the Pandemic?. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Merve Ayık Türk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale