ISSN: 1300-4115
Sitokin Uzaklaştırma Yöntemleri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-83792 | DOI: 10.14744/IGH.2022.83792

Sitokin Uzaklaştırma Yöntemleri

Özlem Ediboğlu
Sbü Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, İzmir

Sitokin fırtınası, immün hücrelerin aşırı uyarılması ve sitokin düzeylerinde kontrolsüz artış ile karakterize ciddi bir klinik durumdur. Yüksek sitokin düzeyleri, pekçok organ sistemine zarar verebilmekte ve çoklu organ yetmezliğine sebep olabilmektedir. Antisitokin tedaviler yanında ekstrakorporeal sitokin uzaklaştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Membran yapısına ve kanın temizlenme sistemine göre farklı cihazlar geliştirilmiştir. Tedaviye erken başlanması, başarı oranını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sitokin fırtınası, ekstrakorporeal tedavi, organ yetmezliği

Cytokine Removal Systems

Özlem Ediboğlu
Uhs Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Intensive Care Unit, Izmir

Cytokine storm is a critical clinical condition characterized by overstimulation of immune cells and uncontrolled increase in cytokine levels. High cytokine levels can damage many organ systems and can cause multi-organ failure. Extracorporeal cytokine removal treatments can be used besides anticytokin treatments. There are many different devices according to membrane structure and blood purification systems. Early initiation of treatment increases the success rate.

Keywords: Cytokine storm, extracorporeal treatment, organ failureSorumlu Yazar: Özlem Ediboğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale