ISSN: 1300-4115
COVID-19 ve Standart Dışı Tedaviler [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 34-37 | DOI: 10.14744/IGH.2022.07279

COVID-19 ve Standart Dışı Tedaviler

Hasan Oktay Emir, Dilek Kazancı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” tarafından oluşturulmaktadır. Her yaştan birey SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve ciddi hastalık riski altındadır. SARS-CoV-2 enfeksiyonlu hastalar, semptom olmamasından kritik hastalığa kadar çeşitli klinik belirtiler yaşayabilir. COVID-19’un standart tedavisi henüz kesin olarak tanımlanmadı, ancak rehberler tarafından önerilen tedavilerin yanı sıra standart dışı tedaviler de kullanılmaktadır. COVID-19’da şimdiye kadar kullanılan tedaviler arasında antiviral grubu ilaçlar, granülosit makrofaj-koloni uyarıcı faktör (GM-CSF) inhibitörleri, interlökin (IL)-1 ve IL-6 inhibitörleri, interferonlar, kinaz inhibitörleri, non-SARS-CoV-2 intravenöz immünglobulin (IVIG); anti-SARS-CoV-2 monoklonal antikorlar mevcuttur. COVID-19’un tedavisinde remdesivir, deksametazon kullanılmaktadır. Ayrıca kamostat, favipiravir, molnupiravir gibi antiviral ilaçların çalışması devam etmektedir. COVID-19 ile ilişkili makrofaj aktivasyon sendromunda ise tocilizumab ve sarilumab gibi antisitokin tedaviler kullanılabilir. IL-1 inhibitörleri, fluvoksamin, IVIG’lar için kesin bir öneri yoktur ve daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Anti-SARS-CoV-2 monoklonal antikorlar tedavi kombinasyon önerileri mevcuttur. Antiviral ilaçlar ve monoklonal antikorlar, konakçı bağışıklık tepkisi oluşmadan önce, COVID-19 sırasında erken dönemde en büyük düzelmeyi göstermektedir. Standart dışı tedavilerin bir kısmı hala çalışma aşamasındadır ve daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anti-SARS-CoV-2 monoklonal antikor, antiviral, COVID-19, deksametazon, intravenöz immünglobulinler.

COVID-19 and Non-Standard Treatments

Hasan Oktay Emir, Dilek Kazancı
Department of Intensive Care, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

COVID-19 infection is caused by the SARS-COV-2 virus. Individuals of all ages are at risk for SARS-COV-2 infection and serious illness. Patients with SARS-COV-2 infection may experience a range of clinical manifestations, from the absence of symptoms to critical illness. The standard treatment of COVID-19 disease has not been defined yet, but non-standard treatments are also used in addition to the treatments recommended by the guidelines. Treatments used so far in COVID-19 disease include antiviral group drugs, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor inhibitors, IL-1 and IL-6 inhibitors, interferons, kinase inhibitors, non-SARS-CoV-2 IVIG; and anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies drugs are available. Remdesivir and dexamethasone are used in the treatment of Covid-19. In addition, the study of antiviral drugs such as camostat, favipiravir, molnupiravir continues. Anticytokine treatments such as tocilizumab and sarilumab can be used in the macrophage activation syndrome associated with COVID-19. There is no definitive recommendation for interleukin-1 inhibitors, fluvoxamine, and intravenous immunoglobulins and more studies are needed. Anti-SARS-COV-2 monoclonal antibodies treatment combination recommendations are available. Antiviral drugs and monoclonal antibodies show the greatest recovery early during COVID-19, before the host immune response occurs. Some of the non-standard treatments are still under study and more studies are needed.

Keywords: Anti SARS-COV-2 monoclonal antibodies, antiviral, COVID-19, dexamethasone, intravenous immunoglobulins.

Hasan Oktay Emir, Dilek Kazancı. COVID-19 and Non-Standard Treatments. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 34-37

Sorumlu Yazar: Dilek Kazancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale