ISSN: 1300-4115
Covid-19 ve Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-88598 | DOI: 10.14744/IGH.2022.88598

Covid-19 ve Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu

Hasan Oktay Emir, Sema Turan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara

Günümüzde yoğun bakımlarda ekstrakorporal yaşam destek sistemlerinin akut kardiyopulmoner yetmezliklerde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ekstrakoporal Membran Oksijenasyon (ECMO) da bu sistemlerden biri olup, ana amacı kanı oksijenlendirmek, karbondioksiti azaltılmak ve kardiyak destek sağlamaktır. Yeni Coronavirus (2019-nCov) 7 Ocak 2020’de tanımlandı ve pnömoni, sepsis, şok, ards, aritmi, akut kardiyak hasar, bozulmuş böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına sebep olmaktadır. ECMO, kardiyopulmoner yetmezlik esnasında organın iyileşmesi sağlanana kadar geçici olarak akciğer ve kalp fonksiyonlarını desteklemek için kullanılan ekstrakorporal destek sistemleridir. Covid-19 ilişkili ARDS olgularında ECMO uygulama kararı için en önemli veri yeterli süre prone pozisyonu ve invaziv ventilasyon uygulanmasına rağmen istenilen kan gazı değerlerine ulaşılamamasıdır. Extracorporeal Life Support Organization tarafından önerilen Covid-19 hastalarında ECMO endikasyonları belirtilmiştir. Covid-19 pandemisinde ECMO uygulamarı vaka serileri halinde bildirilen yayınlarda mortalitesi yüksektir. Bu uygulamaların deneyimli merkezlerde multidisipliner yaklaşımla dikkatli bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu, ARDS, Covid-19

Covid-19 and Extracorporeal Membrane Oxygenation

Hasan Oktay Emir, Sema Turan
Department of Intensive Care, University of Health Sciences Ankara City Hospital, Ankara

The use of extracorporeal life support systems in intensive care units in acute cardiopulmonary failures is increasing day by day. Extracooral Membrane Oxygenation (ECMO) is one of these systems and its main purpose is to oxygenate the blood, reduce carbon dioxide and provide cardiac support. The new Coronavirus (2019-nCov) was identified on January 7, 2020 and causes pneumonia, sepsis, shock, ards, arrhythmia, acute cardiac damage, impaired kidney and liver functions. ECMO is extracorporeal support systems used to temporarily support lung and heart function during cardiopulmonary failure until the organ heals. The most important data for the decision to apply ECMO in Covid-19-related ARDS cases is the inability to reach the desired blood gas values despite the application of prone position and invasive ventilation for sufficient time. ECMO indications are indicated in Covid-19 patients recommended by the Extracorporeal Life Support Organization. In the Covid-19 pandemic, ECMO applications have a high mortality in the publications reported as case series. It is important that these practices are carefully managed with a multidisciplinary approach in experienced centers.

Keywords: Extracorporeal Membrane Oxygenation, ARDS, Covid-19Sorumlu Yazar: Sema Turan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale