ISSN: 1300-4115
Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisinin COVID-19’da Kullanımı [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 16-20 | DOI: 10.14744/IGH.2022.95967

Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisinin COVID-19’da Kullanımı

Fatma Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Yüksek akımlı nazal oksijen (HFNO) cihazları akım jeneratörü, aktif ısıtıcı nemlendirici, tek kollu devre ve nazal kanülden oluşan; bir akış sensörü ve hava-oksijen blenderi yardımı ile sistemden gelen oksijen ve havayı karıştırıp, bu havayı bir nemlendirici vasıtasıyla ısıtıp-nemlendirip tek kollu devre aracılığıyla nazal kanül ile hastaya veren sistemlerdir. Akımın 80 L/dakikaya kadar artabildiği bu sistemlerin üst solunum yollarındaki ölü boşluğu yıkama, ekspiryum sonunda 3 cmH20’ya kadar ulaşabilen ekspiryum sonu pozitif basınç sağlama, inspiratuvar direnci ve solunum iş yükünü azaltma gibi fizyolojik etkileri mevcuttur. İlk olarak 2015 yılında akut hipoksik solunum yetmezliği olan hastalarda kullanımı ve etkinliği gösterildikten sonra erişkin kritik hastalarda kullanımı giderek artmıştır. Koronavirüs hastalığı 2019’da (COVID-19) kullanımı ile ilgili pandeminin başında aerosol yayılımı, partikül saçılımı ve sağlık çalışanlarına enfeksiyon bulaşı ile ilgili sorular mevcuttu. Yapılan simülasyon ve fizyolojik çalışmalarda akım arttıkça aerosol yayılımının arttığı ancak akciğerdeki hastalık ağırlığı arttıkça akım artırıldığında aerosol bulaşının azaldığı gösterildi. Sağlık çalışanları kohortlarında yapılan çalışmalar süresince SARS-CoV-2 pozitifliği saptanmadığı ve sağlık çalışanlarına bulaş olmadığı belirtildi. Bu derlemede, HFNO’nun COVID-19’da kullanımı ve HFNO başarısızlığına etki eden faktörler ve güncel çalışmalar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hipoksemik solunum yetmezliği, yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi.

Use of High-Flow Nasal Oxygen Therapy in COVID-19

Fatma Yıldırım
Department of Chest Diseases, Chest Diseases Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

High-flow nasal oxygen (HFNO) devices consist of flow generator, active heating humidifier, single-arm circuit, and nasal cannula; these are the systems that mix the oxygen and air with the help of a flow sensor and an air-oxygen blender, warm humidify this air with a humidifier, and deliver it to the patient with a nasal cannula through a single-arm circuit. These systems, where the flow can increase up to 80 L/min, have physiological effects such as washing the dead space in the upper respiratory tract, providing positive end-expiratory pressure that can reach up to 3 cm H20 at the end of expiration, reducing inspiratory resistance and respiratory workload. After its effectiveness in patients with acute hypoxic respiratory failure was first demonstrated in 2015, its use in adult critically ill patients has gradually increased. At the beginning of the pandemic, there were questions about the use of HFNO in COVID-19 patients due to aerosol spread, particle scattering, and transmission of infection to health care workers. In the simulation and physiological studies, it was shown that the aerosol spread increased as the flow increased, but aerosol transmission decreased when the flow was increased as the disease severity in the lung increased. It was stated that SARS-CoV-2 positivity was not detected during the studies conducted in the health care workers cohorts and there was no transmission to the health care workers. In this review, the use of HFNO in COVID-19 and the factors affecting HFNO failure and present studies will be discussed.

Keywords: COVID-19, high-flow nasal oxygen therapy, hypoxemic respiratory failure.

Fatma Yıldırım. Use of High-Flow Nasal Oxygen Therapy in COVID-19. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 16-20

Sorumlu Yazar: Fatma Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale