ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun COVID-19’daki Yeri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 21-23 | DOI: 10.14744/IGH.2022.43043

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun COVID-19’daki Yeri

Nalan Adıgüzel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV), arayüz olarak endotrakeal tüp yerine bir maske aracılığı ile uygulanan pozitif basınçlı solunum desteği olarak tanımlanır. NIMV solunum sıkıntısını azaltır, oksijenasyonu iyileştirir ve invaziv mekanik ventilasyona olan ihtiyacı azaltır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut atakta, akut akciğer ödemine bağlı akut solunum yetmezliğinde NIMV’nin yeri tartışmasız iken viral enfeksiyonlara bağlı akut solunum sıkıntısı sendromunda kullanımı tartışmalıdır. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pnömonisine bağlı akut solunum yetmezliğinde NIMV kullanımı ile ilgili öneriler rehberlerde geniş bir yelpazede yer almaktadır. Aşırı negatif intratorasik basınç değişikliklerine bağlı kendinden kaynaklı akciğer hasarı gelişmesi olasılığı, entübasyonda gecikme ve acil hava yolu sağlama gerekliliği durumlarından dolayı NIMV uygulaması ile ilgili çelişkiler mevcuttur. Diğer taraftan tam kapalı bir sistem olmaması gerek maske gerekse ekshalasyon portun-dan olan hava kaçakları ile çevreye yayılan aerosoller sağlık çalışanları için bulaş riski meydana getirmekte, bu da NIMV uygulamasında önemli çekince oluşturmaktadır. NIMV etkinliği ile ilgili veri yetersiz olup, gözlemsel çalışmalarda entübasyon ihtiyacını azalttığı yönünde bilgiler aktarılmaktadır. NIMV (sürekli pozitif hava yolu basıncı/iki seviyeli pozitif hava yolu basıncı) yakın takip ile uygulanmalı ve tedavi yanıtsızlığı durumunda entübasyon geciktirilmemelidir. Sağlık çalışanlarına bulaşı engellemek için ideali negatif basınçlı odalarda, tam koruyucu ekipman giyilerek uygulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, COVID-19, noninvaziv mekanik ventilasyon.

Non-invasive Mechanical Ventilation in COVID-19

Nalan Adıgüzel
Department of Department of Pulmonary Medicine, University of Health Science, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Hamidiye Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Non-invasive mechanical ventilation (NIV) is defined as positive pressure respiratory support administered through a mask instead of an endotracheal tube as the interface. Noninvasive respiratory support can alleviate respiratory distress, improve oxygenation, and possibly reduce the need for invasive mechanical ventilation. The use of NIV in acute respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease acute exacerbation, acute pulmonary edema is standardized but its use in acute respiratory distress syndrome due to viral infections is controversial. Recommendations for the use of NIV in acute respiratory failure due to COVID-19 pneumonia are included in a wide range at the guidelines. Contradictions exist regarding NIV application due to the possibility of self-induced lung injury due to excessive negative intrathoracic pressure changes, delay in intubation, and necessity of providing an emergency airway. On the other hand, the lack of a fully closed system, air leaks from both the mask and the exhalation port and the aerosols emitted to the environment create a risk of contamination for healthcare workers, which creates a significant drawback in NIV application. Data on NIV efficacy are insufficient, and observational studies suggest that it reduces the need for intubation. Ideally, it should be applied in negative pressure rooms, wearing full protective equipment, and to prevent contamination to health-care workers.

Keywords: Acute respiratory failure, COVID-19, non-invasive mechanical ventilation.

Nalan Adıgüzel. Non-invasive Mechanical Ventilation in COVID-19. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 21-23

Sorumlu Yazar: Nalan Adıgüzel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale