ISSN: 1300-4115
Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun (NIV) Covid-19’daki yeri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-43043 | DOI: 10.14744/IGH.2022.43043

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun (NIV) Covid-19’daki yeri

Nalan Adıgüzel
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIV), arayüz olarak endotrakeal tüp yerine bir maske aracılığı ile uygulanan pozitif basınçlı solunum desteği olarak tanımlanır. NIV solunum sıkıntısını azaltır, oksijenasyonu iyileştirir ve invaziv mekanik ventilasyona olan ihtiyacı azaltır. KOAH akut atak, akut akciğer ödemine bağlı akut solunum yetmezliğinde NIV yeri tartışmasız iken viral enfeksiyonlara bağlı ARDS’de kullanımı tartışmalıdır. Covid-19 pnömoniye bağlı akut solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımı ile ilgili öneriler rehberlerde geniş bir yelpazede yer almaktadır. Aşırı negatif intratorasik basınç değişikliklerine bağlı self-induced akciğer hasarı gelişmesi olasılığı, entübasyonda gecikme ve acil havayolu sağlama gerekliliği durumlarından dolayı NIV uygulaması ile ilgili çelişkiler mevcuttur. Diğer taraftan tam kapalı bir sistem olmaması, gerek maske gerekse ekhalasyon portundan olan hava kaçakları ile çevreye yayılan aerosoller sağlık çalışanları için bulaş riski oluşturmakta, bu da NIV uygulamasında önemli çekince oluşturmaktadır. NIV etkinliği ile ilgili veri yetersiz olup gözlemsel çalışmalar entübasyon ihtiyacını azalttığı yönünde. NIV (CPAP/BiPAP) yakın takip ile uygulanmalı ve tedavi yanıtsızlığı durumunda entübasyon geciktirilmemeli. Sağlık çalışanlarına bulaşı engellemek için ideali negatif basınçlı odalarda, tam koruyucu ekipman giyilerek uygulanmasıdır..

Anahtar Kelimeler: Noninvaziv mekanik ventilasyon, akut solunum yetmezliği, Covid-19

Noninvasive Mechanical Ventilation (NIV) in Covid-19

Nalan Adıgüzel
SBU Hamidiye Faculty of Medicine, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital

Noninvasive mechanical ventilation (NIV) is defined as positive pressure respiratory support administered through a mask instead of an endotracheal tube as the interface. Noninvasive respiratory support can alleviate respiratory distress, improve oxygenation, and possibly reduce the need for invasive mechanical ventilation. The use of NIV in acute respiratory failure due to COPD acute exacerbation, acute pulmonary edema is standardized but its use in ARDS due to viral infections is controversial. Recommendations for the use of NIV in acute respiratory failure due to Covid-19 pneumonia are included in a wide range at the guidelines.
Contradictions exist regarding NIV application due to the possibility of self-induced lung injury due to excessive negative intrathoracic pressure changes, delay in intubation and necessity of providing an emergency airway. On the other hand, the lack of a fully closed system, air leaks from both the mask and the exhalation port and the aerosols emitted to the environment create a risk of contamination for healthcare workers, which creates a significant drawback in NIV application. Data on NIV efficacy are insufficient, and observational studies suggest that it reduces the need for intubation. Ideally, it should be applied in negative pressure rooms, wearing full protective equipment, to prevent contamination to healthcare workers.

Keywords: Noninvasive mechanical ventilation, acute respiratory failure, Covid-19Sorumlu Yazar: Nalan Adıgüzel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale