ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVID-19 ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 32-33 | DOI: 10.14744/IGH.2022.88598

COVID-19 ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu

Hasan Oktay Emir, Sema Turan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Günümüzde yoğun bakımlarda ekstrakorporeal yaşam destek sistemlerinin akut kardiyo-pulmoner yetmezliklerde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) da bu sistemlerden biri olup, ana amacı kanı oksijenlendirmek, karbondioksiti azaltmak ve kardiyak destek sağlamaktır. Yeni koronavirüs (2019-nCov) 7 Ocak 2020 tarihinde tanımlandı ve pnömoni, sepsis, şok, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), aritmi, akut kardiyak hasar, bozulmuş böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına sebep olmaktadır. ECMO, kardiyopulmoner yetmezlik esnasında organın iyileşmesi sağlanana kadar geçici olarak akciğer ve kalp fonksiyonlarını desteklemek için kullanılan ekstrakorporeal destek sistemleridir. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ilişkili ARDS olgu-larında ECMO uygulama kararı için en önemli veri yeterli süre pron pozisyonu ve invaziv mekanik ventilasyon uygulanmasına rağmen istenilen kan gazı değerlerine ulaşılamamasıdır. “Extracorporeal Life Support Organization” tarafından önerilen COVID-19 hastala-rında ECMO endikasyonları belirtilmiştir. COVID-19 pandemisinde ECMO uygulamaları olgu serileri halinde bildirilen yayınlarda mortalitesi yüksektir. Bu uygulamaların deneyimli merkezlerde multidisipliner yaklaşımla dikkatli bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, COVID-19, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu.

COVID-19 and Extracorporeal Membrane Oxygenation

Hasan Oktay Emir, Sema Turan
Department of Intensive Care, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

The use of extracorporeal life support systems in intensive care units in acute cardiopulmonary failures is increasing day by day. Extracooral Membrane Oxygenation (ECMO) is one of these systems and its main purpose is to oxygenate the blood, reduce carbon dioxide and provide cardiac support. The new Coronavirus (2019-nCov) was identified on January 7, 2020, and causes pneumonia, sepsis, shock, acute respiratory distress syndrome (ARDS), arrhythmia, acute cardiac damage, impaired kid-ney, and liver functions. ECMO is extracorporeal support systems used to temporarily support lung and heart function during cardiopulmonary failure until the organ heals. The most important data for the decision to apply ECMO in COVID-19-related ARDS cases is the inability to reach the desired blood gas values despite the application of prone position and invasive ventilation for sufficient time. ECMO indications are indicated in COVID-19 patients recommended by the Extracorporeal Life Support Organization. In the COVID-19 pandemic, ECMO applications have a high mortality in the publications reported as case series. It is important that these practices are carefully managed with a multidisciplinary approach in experienced centers.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, COVID-19, extracorporeal membrane oxygenation.

Hasan Oktay Emir, Sema Turan. COVID-19 and Extracorporeal Membrane Oxygenation. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 32-33

Sorumlu Yazar: Sema Turan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale