ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Sitokin Uzaklaştırma Yöntemleri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 28-31 | DOI: 10.14744/IGH.2022.83792

Sitokin Uzaklaştırma Yöntemleri

Özlem Ediboğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye

Sitokin fırtınası, immün hücrelerin aşırı uyarılması ve sitokin düzeylerinde kontrolsüz artış ile karakterize ciddi bir klinik durumdur. Yüksek sitokin düzeyleri, pek çok organ sistemine zarar verebilmekte ve çoklu organ yetmezliğine sebep olabilmektedir. Antisitokin tedaviler yanında ekstrakorporeal sitokin uzaklaştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Membran yapısına ve kanın temizlenme sistemine göre farklı cihazlar geliştirilmiştir. Tedaviye erken başlanması, başarı oranını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal tedavi, organ yetmezliği, sitokin fırtınası.

Cytokine Removal Systems

Özlem Ediboğlu
Department of Intensive Care Unit, University of Health Science, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Türkiye

Cytokine storm is a critical clinical condition characterized by overstimulation of immune cells and uncontrolled increase in cytokine levels. High cytokine levels can damage many organ systems and can cause multi-organ failure. Extracorporeal cytokine removal treatments can be used besides anticytokine treatments. There are many different devices according to membrane structure and blood purification systems. Early initiation of treatment increases the success rate.

Keywords: Cytokine storm, extracorporeal treatment, organ failure.

Özlem Ediboğlu. Cytokine Removal Systems. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 28-31

Sorumlu Yazar: Özlem Ediboğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale