ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 33 (3)
Cilt: 33  Sayı: 3 - 2019
ORIGINAL ARTICLE
1.
GÖĞÜS CERRAHİSİNDE PNÖMOPERİTONUN ETKİNLİĞİ
EFFECTIVENESS OF PNEUMOPERITONEUM IN CHEST SURGERY
Şener YILDIRIM, Soner GÜRSOY
Sayfalar 135 - 144

2.
LABORATUVARLARDAN TÜBERKÜLOZ BİLDİRİMİ YAPILMALI MI?
SHOULD TUBERCULOSIS REPORTING BE DONE FROM THE LABORATORIES?
Mustafa Hamidullah TÜRKKANI, Tarkan ÖZDEMİR, İbrahim Halil AKKUŞ
Sayfalar 145 - 151

3.
PLEVRAL TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE PLEVRA SIVISI ADA DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PLEURAL FLUID ADA LEVEL IN TERMS OF AGE AND GENDER OF PATIENTS WITH PLEURAL TUBERCULOSIS
Sami DENİZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Mutlu Onur GÜÇSAV, Dursun ALİZOROĞLU, Gülru POLAT, Mustafa Şevket DERELİ
Sayfalar 153 - 160

4.
AĞIR KOAH’LI OLGULARDA ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ MESAFESİNİ TEST ÖNCESİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
IS IT POSSIBLE TO ESTIMATE THE SIX-MINUTE WALK TEST DISTANCE IN PATIENTS WITH SEVERE COPD BEFORE THE TEST?
Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülistan KARADENİZ, Aysu AYRANCI, Fatma DEMİRCİ, Özlem EDİBOĞLU, Filiz GÜLDAVAL, Mine GAYAF, Enver YALNIZ
Sayfalar 161 - 167

5.
HAFİF VE ORTA DERECE KOAH ALEVLENMELERİNDE EOZİNOFİLİNİN ROLÜ
THE ROLE OF EOSINOPHILS AT MILD AND MODERATE COPD EXACERBATIONS
Deniz DOĞAN, Yakup ARSLAN
Sayfalar 169 - 175

6.
SARKOİDOZ: TANI, TEDAVİ VE TAKİPTE 20 YILLIK DENEYİM
SARCOIDOSIS: 20 YEARS OF EXPERIENCE IN DIAGNOSIS, TREATMENT AND FOLLOW-UP
Eylem TUNÇAY, Murat YALÇINSOY, Sinem GÜNGÖR, Pakize SUCU, Sümeyye APLARSLAN BEKİR, Fatma TOKGÖZ AKYIL, Dilek YAVUZ, Bülent ALTINSOY, Cüneyt SALTÜRK, Zeynep Ferhan ÖZŞEKER
Sayfalar 177 - 187

7.
NÖROSARKOİDO
NEUROSARCOIDOSIS
Bülent AKKURT, Coşkun DOĞAN, Kayhan BAŞAK, Sevda Şener CÖMERT
Sayfalar 189 - 194

8.
PULMONER, GÖZ VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU İLE ORTAYA ÇIKAN DİSSEMİNE TÜBERKÜLOZ OLGUSU
A CASE OF DISSEMINATED TUBERCULOSIS EMERGING WITH PULMONARY, EYE AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT
Songül ÖZYURT, Neslihan ÖZÇELİK, Bilge YILMAZ KARA, Ünal ŞAHİN
Sayfalar 195 - 199

LookUs & Online Makale