ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
PULMONER, GÖZ VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU İLE ORTAYA ÇIKAN DİSSEMİNE TÜBERKÜLOZ OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 195-199

PULMONER, GÖZ VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU İLE ORTAYA ÇIKAN DİSSEMİNE TÜBERKÜLOZ OLGUSU

Songül ÖZYURT1, Neslihan ÖZÇELİK1, Bilge YILMAZ KARA1, Ünal ŞAHİN1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, RİZE

Tüberküloz, gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Eğer tedavi edilmezse, dissemine tüberküloz gibi çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. İmmün sistemi normal olan hastada yaygın tüberküloz nadir görülen bir durumdur. Bu olgu sunumunda, normal bir bağışıklık sistemi olan, dissemine tüberküloz gelişen 25 yaşında bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekstrapulmoner tüberküloz; Miliyer tüberküloz; Oküler tüberküloz; Doğrudan gözetimli tedavi

A CASE OF DISSEMINATED TUBERCULOSIS EMERGING WITH PULMONARY, EYE AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT

Songül ÖZYURT1, Neslihan ÖZÇELİK1, Bilge YILMAZ KARA1, Ünal ŞAHİN1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, RİZE

Tuberculosis is still a major public health problem in developing countries, although it has a complete treatment. If untreated, it may cause various complications such as disseminated tuberculosis. Disseminated tuberculosis in the immunocompetent patient is a rare condition. In this case report, a 25-year-old case with disseminated tuberculosis who had a normal immune system is presented.

Keywords: Extrapulmonary tuberculosis; Miliary tuberculosis; Ocular tuberculosis; Directly Observed Therapy

Songül ÖZYURT, Neslihan ÖZÇELİK, Bilge YILMAZ KARA, Ünal ŞAHİN. A CASE OF DISSEMINATED TUBERCULOSIS EMERGING WITH PULMONARY, EYE AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(3): 195-199
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale