ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 37 (2)
Cilt: 37  Sayı: 2 - 2023
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XVII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Psikososyal Uyum Düzeyi ile Klinik Özellikleri ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Clinical Characteristics and Perception of Disease with Psychosocial Adjustment of Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Muradiye Polat, Nazmiye Yıldırım
doi: 10.14744/IGH.2023.87609  Sayfalar 61 - 69

3.
Bronkoskopik İşlemlerde Uygulanan Hafif-Orta ve Derin Sedasyonun Hasta ve Bronkoskopist Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Effect of Mild-moderate and Deep Sedation Applied in Bronchoscopic Procedure on Patient and Bronchoscopist Satisfaction
Makbule Özlem Akbay, Ülkü Aka Aktürk, Özlem Soğukpınar, Dilek Ernam
doi: 10.14744/IGH.2023.74755  Sayfalar 70 - 74

4.
COVID-19 Pnömonisinde Radyolojik Regresyona Etki Eden Faktörler
Finding Predictors of Radiological Regression for COVID-19 Pneumonia
Sezgi Şahin Duyar, Özlem Sönmez, Dicle Kaymaz, Hakan Ertürk
doi: 10.14744/IGH.2023.80664  Sayfalar 75 - 83

5.
Yoğun Bakım Hastalarından Elde Edilen Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Seftazidim-Avibaktam Duyarlılığı
Ceftazidime-Avibactam Susceptibility of Klebsiella pneumoniae Isolates Obtained from Intensive Care Patients
Güneş Şenol, Mete Demirel, Ayrız Gündüz, Tuba Atay, Can Biçmen, Süleyman Yıldirım
doi: 10.14744/IGH.2023.85547  Sayfalar 84 - 88

6.
Endobronşiyal Obstrüksiyonda Bakteriyel Spektrum
Bacterial Spectrum in Endobronchial Obstruction
Deniz Kızılırmak, Atalay Özkul, Yavuz Havlucu
doi: 10.14744/IGH.2023.14632  Sayfalar 89 - 93

7.
COVID-19 Hastaları İçin Prognostik Faktörler ve Eozinofillerin Rolü
Prognostic Factors for COVID-19 Patients and Role of Eosinophils
Nuran Katgı, Pınar Çimen, Çağrı Atasoy
doi: 10.14744/IGH.2023.83584  Sayfalar 94 - 99

OLGU SUNUMU
8.
İzole Tüberküloz Lenfadenite Bağlı Şilotoraks
Chylothorax due to Isolated Tuberculous Lymphadenitis
Arif Ateş, Hıdır Esme
doi: 10.14744/IGH.2023.81994  Sayfalar 100 - 102

9.
Tüberkülozun Eşlik Ettiği Pnömokonyoz Olgusu
A Case of Pneumoconiosis Accompanied by Tuberculosis
Serhat Özgün, Adem Koyuncu, Gülden Sarı, Cebrail Şimşek
doi: 10.14744/IGH.2023.03411  Sayfalar 103 - 106

LookUs & Online Makale