ISSN: 1300-4115
Tüberkülozun Eşlik Ettiği Pnömokonyoz Olgusu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 103-106 | DOI: 10.14744/IGH.2023.03411

Tüberkülozun Eşlik Ettiği Pnömokonyoz Olgusu

Serhat Özgün, Adem Koyuncu, Gülden Sarı, Cebrail Şimşek
Ankara Atatürk Sanatoryumu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği, Ankara, Türkiye

Silikozis, dünya genelinde en yaygın mesleki akciğer hastalığı olup Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu ile birlikteliğine sık rastlanmaktadır. Silikozis hastalarının, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında akciğer tüberkülozu gelişme riski 3 ile 39 kat arası; akciğer dışı tüberküloz gelişme riski de 3,7 kat daha yüksek bulundu. Altmış iki yaşındaki erkek hasta kliniğimize 4 yıldır devam eden sağ göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Meslek öyküsünde 30 yıl boyunca kurşun ve çinko çıkarılan madende kazmacı, lağımcı olarak çalıştığı, dinamit ile patlatma işi yaptığı ve 2013 yılında emekli olduğu öğrenildi. Öz geçmişinde 2018 yılında öksürük ve balgam şikayeti ile göğüs hastalıkları polikliniğinde değerlendirildiği, balgam asido dirençli basil pozitif olarak gelmesi üzerine, antitüberküloz tedavi aldığı öğrenildi. Bu yazıda, akciğer tüberkülozu ile prezente olan, radyolojik olarak yumurta kabuğu kalsifikasyonunun eşlik ettiği bir pnömokonyoz olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Pnömokonyoz, silikozis, tüberküloz.

A Case of Pneumoconiosis Accompanied by Tuberculosis

Serhat Özgün, Adem Koyuncu, Gülden Sarı, Cebrail Şimşek
Department of Occupational Diseases Training, Ankara Atatürk Sanatorium Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

Silicosis is the most common occupational lung disease worldwide and its association with mycobacterium tuberculosis infection is common. The risk of devel-oping pulmonary tuberculosis is 3–39 times higher in silicosis patients compared to healthy individuals; the risk of developing extrapulmonary tuberculosis was also found to be 3.7 times higher. A 62-year-old male patient applied to our clinic with complaints of the right chest pain and shortness of breath for 4 years. In his occupational history, it was learned that he worked as a sapper and a miner in the mine, where lead and zinc were extracted for 30 years, and that he was engaged in blasting with dynamite and retired in 2013. In his history, it was learned that he was evaluated in the pulmonary diseases outpatient clinic with cough and sputum complaints in 2018, and he received antituberculosis treatment after the sputum was positive for acid-fast bacillus. We presented a case of pneumoconiosis presenting with pulmonary tuberculosis accompanied by radiological eggshell calcification.

Keywords: Pneumoconiosis, silicosis, tuberculosis.

Serhat Özgün, Adem Koyuncu, Gülden Sarı, Cebrail Şimşek. A Case of Pneumoconiosis Accompanied by Tuberculosis. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(2): 103-106

Sorumlu Yazar: Serhat Özgün, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale