ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 2018
ORIGINAL ARTICLE
1.
PLEVRAL SIVILI HASTALARDA PLEVRAL SIVI VE SERUM D-DİMER DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİ
THE DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF THE LEVEL OF PLEURAL FLUID AND SERUM D-DIMER IN PATIENTS WITH PLEURAL EFFUSION
Fatmanur Çelik BAŞARAN, Mine GAYAF, Ayşe ÖZSÖZ, Dilek KALENCİ, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 1 - 11

2.
GRİGGS TEKNİĞİ İLE UYGULANAN PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOTOMİ İŞLEMİNDE DENEYİM BRONKOSKOPİ REHBERLİĞİ İHTİYACINI AZALTIR MI?
DOES EXPERIENCE IN PERCUTANEOUS DILATATIONAL TRACHEOTOMY WITH GRIGGS TECHNIQUE REDUCE THE NEED OF THE BRONCHOSCOPY GUIDANCE?
Mehmet Erdem ÇAKMAK, Hayriye Cankar DAL, İbrahim MUNGAN, Sultan Sevim YAKIN, Çilem Bayındır DİCLE, Büşra TEZCAN, Dilek KAZANCI, Sema TURAN
Sayfalar 13 - 19

3.
TÜBERKÜLOZ VE BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ: SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
PNEUMONECTOMY FOR TUBERCULOSIS AND BENIGN DISEASES: COMPARISON OF RESULTS
Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Özgür SAMANCILAR, Ezgi ÇİMEN GÜVENÇ
Sayfalar 21 - 29

4.
TÜRKİYE’DEKİ SOLUNUM FONKSİYON LABORATUVARLARININ KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ STANDARTLARI ÜZERİNE KESİTSEL ANKET ÇALIŞMASI
CROSS-SECTIONAL SURVEY STUDY ON QUALITY AND PATIENT SAFETY STANDARDS OF RESPIRATORY FUNCTION LABORATORIES IN TURKEY
Gökhan ERDOĞAN, Sedat ALTIN
Sayfalar 31 - 40

5.
TİOTROPİUM KULLANAN KOAH’LILARIN KOMORBİDİTELERİ
CO-MORBIDITIES OF PATIENTS WITH COPD USING TIOTROPIUM
Edhem ÜNVER, Handan AKSOY, Sedat ALTIN, Saim KERMAN
Sayfalar 41 - 48

6.
NEFROTİK SENDROM TANISI ALAN ANCA NEGATİF WEGENER GRANÜLOMATOZU (POLİANJİTİS İLE SEYREDEN GRANÜLOMATOZİS) OLGUSU
A CASE OF ANCA NEGATIVE WEGENER’S GRANULOMATOSIS (GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS) DIAGNOSED AS NEPHROTIC SYNDROME
Saltuk Buğra KAYA, Aşkı VURAL, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Zeynep Ayfer AYTEMUR
Sayfalar 49 - 53

7.
GÖĞÜS DUVARINDA NÜKS AGRESİF FİBROMATOZİS OLGUSU
A CASE OF RECURRENT AGGRESSIVE FIBROMATOSIS OF THE CHEST WALL
Demet YALDIZ, Hüseyin MESTAN, Ozan USLUER, Kenan Can CEYLAN, Şeyda Örs KAYA
Sayfalar 55 - 58

8.
PULMONER TROMBOEMBOLİNİN EŞLİK ETTİĞİ SUBAKUT İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZİS
A CASE REPORT: SUBACUTE INVASIVE PULMONARY ASPERGILLOSIS WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM
Emine ARGÜDER, Berker ÖZTÜRK, Ebru Şengül PARLAK, Mükremin ER, Hatice Canan HASANOĞLU
Sayfalar 59 - 63

9.
AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA DİŞETİ METASTAZI
GINGIVAL METASTASES FROM LUNG ADENOCARCINOMA
Aysen EVKAN, Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU, Gamze KARAKURT, Alev Gülşah HACAR, Enver YALNIZ
Sayfalar 65 - 68

10.
AKCİĞER KANSERİNİN YÜZ CİLDİNE METASTAZI: İKİ OLGU NEDENİYLE
FACIAL SKIN METASTASIS DUE TO LUNG CANCER: REPORT OF TWO CASES
Funda COŞKUN, Yasemin ŞİRİN, Ali Kadri ÇIRAK
Sayfalar 69 - 74

LookUs & Online Makale