ISSN: 1300-4115
GÖĞÜS DUVARINDA NÜKS AGRESİF FİBROMATOZİS OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 55-58

GÖĞÜS DUVARINDA NÜKS AGRESİF FİBROMATOZİS OLGUSU

Demet YALDIZ1, Hüseyin MESTAN1, Ozan USLUER1, Kenan Can CEYLAN1, Şeyda Örs KAYA1
Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Göğüs duvarında fibromatozis veya desmoid tümör, nadir görülen ve metastatik bir potansiyele sahip olmayan yumuşak doku tümörüdür. Ancak lokal olarak agresif ve infiltratif bir büyüme paterni gösterdiğinden, tam olarak eksize edildiğinde bile lokal rekürrense karşı yüksek bir eğilim ile karakterizedir. Bu çalışmada kliniğimizde fibromatozis dolayısıyla daha önce opere olan ve 18 ay sonra nüks ile kliniğimize başvurarak tekrar opere edilen 54 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır. Nüks nedeniyle yapılan ikinci operasyonda lezyon, göğüs duvarını tam kat olarak infitre ettiğinden dört kosta ile beraber anblok rezeke edildi. Bu çalışma dolayısıyla, fibromatozisin komplet cerrahi eksizyon uygulansa bile lokal olarak nüks edebileceğine dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, nüks fibromatozis

A CASE OF RECURRENT AGGRESSIVE FIBROMATOSIS OF THE CHEST WALL

Demet YALDIZ1, Hüseyin MESTAN1, Ozan USLUER1, Kenan Can CEYLAN1, Şeyda Örs KAYA1
Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

A fibromatosis or desmoid tumor of the chest wall is a rare soft tissue tumor that does not have a metastatic potential. However, as it shows a locally aggressive and infiltrative growth pattern, it is characterized by a high tendency towards local recurrence, even when fully excised. Herein, we present a 54 year-old male patient who had been previously operated on because of fibromatosis in our clinic and recurred 18 months later with recurrence. As the recurrent tumor infiltrated the chest wall in full layer, the tumor and chest wall including four ribs was en bloc resected. In this study we would like to draw attention to the fact that fibromatosis can recur locally even with complete surgical excision.

Keywords: Chest wall, recurrent fibromatosis

Demet YALDIZ, Hüseyin MESTAN, Ozan USLUER, Kenan Can CEYLAN, Şeyda Örs KAYA. A CASE OF RECURRENT AGGRESSIVE FIBROMATOSIS OF THE CHEST WALL . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 55-58
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale