ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA DİŞETİ METASTAZI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 65-68

AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA DİŞETİ METASTAZI

Aysen EVKAN1, Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU1, Gamze KARAKURT1, Alev Gülşah HACAR2, Enver YALNIZ1
1SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür ve yüksek mortalite oranına sahip olması nedeni ile önemli bir halk sağlığı problemidir. Gelişen tanı modalitelerine rağmen akciğer kanseri genellikle ileri evrede ve uzak organ metastazları ile başvurmaktadır. Akciğer kanserlerinde uzak organ metastazları sıklıkla kemik, beyin, karaciğer ve surrenale olmaktadır. Oral kavite metastazları literatürde çok nadirdir. Lezyonların hemen hepsinde oral kavite kemik yapı tutulmaktadır. Kliniğimizde evre 4 akciğer adenokarsinomu tanısı ile takip edilen 55 yaşında erkek hasta takip ve tedavisinin dördüncü ayında ağız içinde kanamalı, ağrılı, egzofitik kitle lezyonu ve çiğneme zorluğu ile başvurdu. Oral kaviteden yapılan eksizyonel biyopsi sonucu adenokarsinom metastazı olarak geldi. Olgumuz dişeti metastazının nadir görülmesi nedeni ile sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akciğer adenokanseri, dişeti, metastaz

GINGIVAL METASTASES FROM LUNG ADENOCARCINOMA

Aysen EVKAN1, Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU1, Gamze KARAKURT1, Alev Gülşah HACAR2, Enver YALNIZ1
1SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Lung cancer is an important public health problem that it is the most common cause of cancer in all over the world with high mortality rate. Despite developing lung cancer diagnostic modalities, lung cancer are often diagnosed with advanced stage and distant metastasis. The most frequent distant organ metastases sites in lung cancer are bone, brain, liver, and surrenal. Oral cavity metastasis is very rare. In almost all lesions, oral cavity bone structure is involved. A 55 - year - old male patient with stage 4 pulmonary adenocarcinoma was admitted to our clinic with hemorrhagic, painful, exophytic mass lesion and difficulty in chewing in the mouth during the fourth month of chemotherapy. An excisional biopsy of the oral cavity was performed as a metastatic adenocarcinoma. The case was presented with the cause of rare gingival metastasis.

Keywords: Lung adenocarcinoma, gingiva, metastases

Aysen EVKAN, Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU, Gamze KARAKURT, Alev Gülşah HACAR, Enver YALNIZ. GINGIVAL METASTASES FROM LUNG ADENOCARCINOMA . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 65-68
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale