ISSN: 1300-4115
PULMONER TROMBOEMBOLİNİN EŞLİK ETTİĞİ SUBAKUT İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZİS [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 59-63

PULMONER TROMBOEMBOLİNİN EŞLİK ETTİĞİ SUBAKUT İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZİS

Emine ARGÜDER1, Berker ÖZTÜRK1, Ebru Şengül PARLAK2, Mükremin ER2, Hatice Canan HASANOĞLU1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Subakut invaziv aspergillozis, bağışıklık sistemi hafif baskılanmış veya enfeksiyona zemin hazırlayan diyabetes mellitus, alkolizm, KOAH gibi kronik hastalıklarda görülebilen fungal bir akciğer enfeksiyonudur. Hastalığın prognozu genellikle invaziv aspergillozis kadar kötü seyretmemektedir. Aspergillus, invaziv özelliği nedeniyle kendisi kaviteleşen konsolidasyonlara neden olabileceği gibi var olan kavitelere de yerleşebilir. Öte yandan pulmoner tromboemboli de akciğerde nadiren kaviter lezyona neden olabilen vasküler bir hastalıktır. Altmış sekiz yaşında, bilinen KOAH ve diyabetes mellitus tanıları olan hasta, dış merkezde pnömoni nedeniyle yoğun bakımda yatan ve yatış esnasında geniş spektrumlu antibiyotik kullanan ancak taburculuktan bir hafta sonra nefes darlığında artış, balgam miktarında artış ve kötü kokulu balgam nedeniyle hastanemize başvurdu. Hastada pulmoner tromboemboliden yaklaşık iki ay sonra kaviter enfarkt alanında ortaya çıkan subakut invaziv aspergilloz ile uyumlu bulgular mevcuttu. Hastanın, pulmoner tromboemboliye sekonder gelişen kaviter lezyonda aspergillus enfeksiyonu gelişmesi ve bu farklı birliktelik nedeniyle olgumuzun literatür eşliğinde sunulması planlandı.

Anahtar Kelimeler: Kavite, pulmoner tromboemboli, aspergillozis

A CASE REPORT: SUBACUTE INVASIVE PULMONARY ASPERGILLOSIS WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM

Emine ARGÜDER1, Berker ÖZTÜRK1, Ebru Şengül PARLAK2, Mükremin ER2, Hatice Canan HASANOĞLU1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Subacute invasive aspergillosis is a fungal lung infection that can be seen in immunocompromised patients with chronic diseases such as diabetes mellitus, alcoholism, COPD. Its prognosis is usually not as poor as seen in invasive aspergillosis. Aspergillus may cause cavitation due to its invasive nature, as well as existing cavities. On the other hand pulmonary thromboembolism, is a vascular disease that rarely causes cavitary lesion in the lung. A patient with a known history of COPD and diabetes mellitus has admitted to our hospital at the age of sixty-eight years. The patient was hospitalized at the intensive care unit due to pneumonia where extensive spectrum antibiotics used during hospitalization. After a week of discharge, he suffered from increased respiratory distress, cough and sputum. the patient who suffered pulmonary thromboembolism (PE) 2 months ago, had evidence of subacute invasive aspergillosis associated with cavitary infarction. The purpose of presenting this case is to evaluate interesting association in aspergillus infection arising in the cavitary lesion after pulmonary thromboembolism.

Keywords: Cavity, pulmonary thromboembolism, aspergillosis

Emine ARGÜDER, Berker ÖZTÜRK, Ebru Şengül PARLAK, Mükremin ER, Hatice Canan HASANOĞLU. A CASE REPORT: SUBACUTE INVASIVE PULMONARY ASPERGILLOSIS WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 59-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale