ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER KANSERİNİN YÜZ CİLDİNE METASTAZI: İKİ OLGU NEDENİYLE [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 69-74

AKCİĞER KANSERİNİN YÜZ CİLDİNE METASTAZI: İKİ OLGU NEDENİYLE

Funda COŞKUN1, Yasemin ŞİRİN1, Ali Kadri ÇIRAK1
Dr. Suat Seren GHC SAUM, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Kanserlerin yüz cildine metastazı %0.5’ten azdır ve sıklıkla malign melanom etyolojilidir. Farklı tiplerdeki akciğer kanserlerinin cilt metastazı ise olguların %1.5-2.6’sında görülmektedir. Akciğer kanserinin tüm histolojik tipleri cilde metastaz yapabilir. Cilt metastazları bazen akciğer kanserinin ilk belirtisi olabilir. Bazen de takip sırasında ortaya çıkabilir. En sık göğüs, karın, kafa ve boyuna metastaz görülür. Cilt metastazları genellikle multipl nodüller şeklinde karşımıza çıkarlar. Kötü prognoz göstergesidirler. Soliter cilt lezyonlarının tedavisi tek başına cerrahi veya kemoterapi ya da radyoterapi ile kombine cerrahidir. Yüz cildine metastaz yapmış iki akciğer kanseri olgumuzu, özellikle sigara içenlerde her cilt lezyonuna “akciğer kanseri metastazı olabilir mi” kuşkusuyla yaklaşılması gerektiğini vurgulamak için sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, cilt metastazı

FACIAL SKIN METASTASIS DUE TO LUNG CANCER: REPORT OF TWO CASES

Funda COŞKUN1, Yasemin ŞİRİN1, Ali Kadri ÇIRAK1
Dr. Suat Seren GHC SAUM, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Cutaneous metastases in the facial region occur in less than 0.5% of patients with metastatic cancer, and they usually originate from malignant melanoma. Various types of pulmonary cancer lead to cutaneous metastases in 1.5 to 2.6% of cases. All histological types of lung cancer can metastasize to the skin. Skin metastases can sometimes be the first sign of lung cancer. Sometimes it can occur during follow-up. Most commonly metastasis to the chest, abdomen, head and neck. Skin metastases usually occur as multiple nodules. They are a poor prognostic indicator. The treatment of solitary skin lesions is surgery alone or combined with chemotherapy or radiotherapy. In this report, we describe two lung cancer metastasizing to the face and especially to smokers, to emphasize that every skin lesion "should have lung cancer metastasis" should be approached with suspicion.

Keywords: Lung cancer, skin metastasis

Funda COŞKUN, Yasemin ŞİRİN, Ali Kadri ÇIRAK. FACIAL SKIN METASTASIS DUE TO LUNG CANCER: REPORT OF TWO CASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(1): 69-74
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale