ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - 2017
ORIGINAL ARTICLE
1.
DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJIN TANISAL DEĞERİ: 100 OLGUNUN ANALİZİ
DIAGNOSTIC VALUE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE IN DIFFUSE PARENCHYMAL LUNG DISEASES: ANALYSIS OF 100 CASES
Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Zarife ABDULLAYEVA, Can ÖZTÜRK, Haluk TÜRKTAŞ
Sayfalar 65 - 72

2.
İNHALER İLAÇ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: FORM, ETKEN MADDE, SÜRE VE SEBEPLER
THE ASSESSMENT OF THE CHANGES ON INHALATION DRUGS: FORM, ACTIVE INGREDIENT, PERIOD AND CAUSES
Pınar BOL, Gülnur GÜL, Orhan IŞIK, Özgür USLU, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 73 - 78

3.
SARKOİDOZ VE İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI FARKLI MIDIR?
IS THE NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO DIFFERENT IN SARCOIDOSIS AND INTERSTITIAL LUNG DISEASES?
Ülkü AKA AKTÜRK, Nagihan DURMUŞ KOÇAK, Sinem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, Emine AKSOY, İpek ÖZMEN, Baran GÜNDOĞUŞ, Lale DAĞYILDIZI, Meltem AĞCA, Dildar DUMAN, Selahattin ÖZTAŞ, DİLEK Yavuz, Hasan ÖZGEN, Tülin SEVİM, Esen AKKAYA, Zuhal KARAKURT
Sayfalar 79 - 86

4.
EBUS-TBİA ESNASINDA DOPPLER MOD İLE DEĞERLENDİRİLEN VASKÜLER İMAJ PATERNİNİN BENİGN VE MALİGN LENF NODU AYIRIMINDAKİ DEĞERİ
THE VALUE OF THE VASCULAR IMAGING PATTERN ASSESSED BY THE DOPPLER MODE DURING EBUS-TBNA IN DIFFERENTIATING BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT LYMPH NODES
Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Can ÖZTÜRK
Sayfalar 87 - 92

5.
SARKOMATOİD AKCİĞER KARSİNOMLARI
SARCOMATOID CARCINOMAS OF THE LUNG
Y Fazlı YANIK, Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Adem KARATAŞ, Ebru TAŞTEKİN, Yener YÖRÜK
Sayfalar 93 - 99

6.
BUZLU CAM OPASİTESİ OLAN HASTALARDA HIV ENFEKSİYONU DÜŞÜNMEK
THINKING HIV INFECTION IN PATIENTS WITH GROUND-GLASS OPACITIES
Tuncer ÖZKISA, Ufuk TURHAN, Mehmet AYDOĞAN, Orhan YÜCEL, Erol KILIÇ, Seyfettin GÜMÜŞ
Sayfalar 101 - 104

7.
UÇAK YOLCULUĞU SONRASI PNÖMOTORAKS: OLGU SUNUMU
PNEUMOTHORAX AFTER AIR-TRAVELLING: CASE REPORTS
Ahmet SIZLANAN, Onur AKÇAY
Sayfalar 105 - 107

8.
BONZAİ VE AKCİĞER
BONZAI AND LUNGS
Coşkun DOĞAN, Sevda CÖMERT ŞENER, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ, Nesrin KIRAL
Sayfalar 109 - 114

9.
BİLATERAL AKCİĞER METASTAZI İLE BİRLİKTE İSKELETDIŞI YERLEŞİMLİ MEZENKİMAL KONDROSARKOM OLGUSU
CASE OF MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA LOCATED EKSTRASKELETALLY WITH BILATERAL PULMONARY METASTASIS
Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Zekiye AYDOĞDU
Sayfalar 115 - 119

10.
TRAKEA LASERASYONLARINDA HER ZAMAN CERRAHİ GEREKLİ Mİ?: OLGU SUNUMU
IS SURGERY ALWAYS NECESSARY FOR TRACHEAL LACERATION: CASE REPORT
Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Tarık YAĞCI
Sayfalar 121 - 124

LookUs & Online Makale