ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
TRAKEA LASERASYONLARINDA HER ZAMAN CERRAHİ GEREKLİ Mİ?: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 121-124

TRAKEA LASERASYONLARINDA HER ZAMAN CERRAHİ GEREKLİ Mİ?: OLGU SUNUMU

Serkan YAZGAN1, Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Tarık YAĞCI1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Entübasyona bağlı trakeal laserasyon nadir görülen bir komplikasyon olmakla birlikte, iyi yönetilemeyen olgularda morbid yada mortal seyredebilmektedir. Bu nedenle erken tanı ve tedavinin yönetimi önem taşımaktadır. Toraks dışı bir neden ile bir başka merkezde opere edilen 46 yaşında kadın hastada, ekstübasyon sonrası yüz ve boyunda cilt altı amfizemi gelişmesi üzerine, toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) çekilmiş. Ardından sağ tüp torakostomi uygulanıp 3 gün sonra sonlandırılmış. Bir haftalık takibi sonrası cilt altı amfizeminin gerilememesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi amacı ile göğüs cerrahisi kliniğimize sevki yapılmış. Belirtildiği gibi trakea laserasyonlarında erken tanı halinde uygulanacak tedavi acil cerrahi olsa da, tanısı gecikmiş olan bu olguya özel olarak uygulanan tedavi yönetimi literatür verileri eşliğinde tartışılmış ve sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trakea, laserasyon, entübasyon, cilt altı amfizemi, mediastinal amfizem

IS SURGERY ALWAYS NECESSARY FOR TRACHEAL LACERATION: CASE REPORT

Serkan YAZGAN1, Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Tarık YAĞCI1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Although tracheal laceration due to entubation is a frequent complication, it might be morbid and mortal without a good management. Therefore early diagnosis and treatment is important. A 46 year old female was operated for an extrathoracic disease. She was investigated with chest computed tomography (CT) because of emphysema after extubation at her face and neck. A chest tube was inserted and removed at the 3rd day. After her follow up of 1 week, due to the lack of any regression of emphysema, she was referred to our department for futher investigation and management. As it is mentioned, although in case of early diagnosis the treatment of tracheal laceration is surgery, specifically to this late diagnosed patient the management of treatment is discussed under the light of the literature.

Keywords: Trachea, laceration, intubation, subcutaneous empyhsema, mediastinal emphysema

Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Tarık YAĞCI. IS SURGERY ALWAYS NECESSARY FOR TRACHEAL LACERATION: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 121-124
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale