ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
BİLATERAL AKCİĞER METASTAZI İLE BİRLİKTE İSKELETDIŞI YERLEŞİMLİ MEZENKİMAL KONDROSARKOM OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 115-119

BİLATERAL AKCİĞER METASTAZI İLE BİRLİKTE İSKELETDIŞI YERLEŞİMLİ MEZENKİMAL KONDROSARKOM OLGUSU

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Zekiye AYDOĞDU2
1Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir, Türkiye

Kondrosarkomlar, göğüs duvarının osteosarkomlardan sonra en sık görülen malign kemik tümörleridir. Akciğerler en sık metastaz yeridir. Sarkomların akciğer metastazları röntgenlerde genellikle değişik boyutlarda yuvarlak nodüller şeklinde görülür. Olgumuzun 3 aydır ağrı yakınması mevcutmuş. Dış merkezde çekilen Toraks BT de her iki akciğerde multipıl nodüller, sağ hiler bölgede 3 cm boyutlarında kile saptanmış. PET BT de sağ akciğer santralinde 3x4 cm boyutlu yumuşak doku lezyonu, her iki akciğerde dağınık yerleşimli düşük düzeyde 18FDG tutulumu gösteren metastatik lezyonlar, sol skapula dorsalinde kas yapı içinde izlenen kalsifik heterojen dansitede nonmetabolik lezyon izlendi. Bu lezyona yapılan trucut biyopsi patolojisi kondrosarkom şeklinde yorumlandı. Bronkoskopik biyopsi sonucu mezankimal kondrosarkom metastazı olarak değerlendirildi. Olguyu, atipik klinik prezentasyonu, bilateral akciğer ve endobronşiyal metastazı, iskeletdışı mezankimal yerleşimli kondrosarkom olması nedeniyle sunmayı uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Kondrosarkom, akciğer metastazı

CASE OF MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA LOCATED EKSTRASKELETALLY WITH BILATERAL PULMONARY METASTASIS

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Zekiye AYDOĞDU2
1Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir, Türkiye

Chondrosarcomas are the most frequently occurring primary malign chest wall tumors. Lungs are the most frequent sites for metastases. Pulmonary metastases from sarcomas usually appear as round nodules of varying size on roentgenograms. Here, we report a case who has right side pain. Thoracal CT revealed multiple nodules in both lungs, right hiler mass . Nonmetabolic lesion seen in back of left scapula. Trucut biopsy revealed the diagnosis of chondrosarcoma. Bronchoscopic biopsy is evaluated as metastasis of mesenchymal chondrosarcoma. We presented the case because of atypical clinical presentation, existence of endobronchial metastasis and bilateral pulmonary metastasis and extraskeletal mesenchymal localization of chondrosarcoma.

Keywords: Chondrosarcoma, pulmonary metastasis

Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Zekiye AYDOĞDU. CASE OF MESENCHYMAL CHONDROSARCOMA LOCATED EKSTRASKELETALLY WITH BILATERAL PULMONARY METASTASIS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 115-119
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale