ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
BONZAİ VE AKCİĞER [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 109-114

BONZAİ VE AKCİĞER

Coşkun DOĞAN1, Sevda CÖMERT ŞENER1, Benan ÇAĞLAYAN1, Ali FİDAN1, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Banu SALEPÇİ1, Nesrin KIRAL1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Kannabinoidler doğal kannabinoidler, endojen kannabinoidler ve sentetik kannabinoidler (SK) olmak üzere üçe ayrılır. Doğal kannabinoidlerin etkilerini taklit etmek için laboratuar ortamında üretilen SK’ler doğal kannabisten daha güçlü etkiye sahiptirler. Yeni nesil psiko-aktif maddelerden olan sentetik kannabinoidlerin - bonzai- kullanımı ve yaygınlığı hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Diğer sistem ve organlara olan toksik etkileri fazla sayıda bildirilen SK’lerin akciğere toksitesi nadir görlür. Etkilerini kannabinoid reseptörleri 1 ve 2 (CR-1 ve CR-2) üzerinden gerçekleştiren SK’ler, CR 1 reseptörleri üzerinden santral sinir sistemini ve solunum merkezini etkileyerek solunum hızında azalma, hipoksi, hiperkapni ve respiratuvar asidoza yol açarlar. Bu yazıda SK kullanımı sonrası akciğer toksitesi gelişen iki olgu literatür eşliğinde paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bonzai-Sentetik esrar-Akciğer toksitesi

BONZAI AND LUNGS

Coşkun DOĞAN1, Sevda CÖMERT ŞENER1, Benan ÇAĞLAYAN1, Ali FİDAN1, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Banu SALEPÇİ1, Nesrin KIRAL1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Cannabinoids natural cannabinoids, endogenous cannabinoids and synthetic cannabinoids (SK) to be divided into three. Synthetic cannabinoids produced in the laboratory to simulate the effects of natural cannabinoids possess potent than natural cannabis. The synthetic cannabinoids (SK) –bonzai- are in the group of new generation psychoactive substances and their utilization and prevalence are increasing rapidly. Altough toxic effects of SK to other systems and organs are reported in a large number, toxicity of SK to the lungs are rarely reported. Synthetic cannabinoids (SK) are effective via the cannabinoid receptors 1 and 2 (CR-1 and CR- 2). They can affect the central nervous system and respiratory center via CR-1 and lead to a decrease in respiratory rate, hypoxia, hypercapnia and respiratory acidosis. In this manuscript, two cases with pulmonary toxicity after using SK were presented with the discussion of literature.

Keywords: Bonzai-synthetic cannabinoids -Pulmonary toxicity

Coşkun DOĞAN, Sevda CÖMERT ŞENER, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ, Nesrin KIRAL. BONZAI AND LUNGS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 109-114
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale