ISSN: 1300-4115
UÇAK YOLCULUĞU SONRASI PNÖMOTORAKS: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 105-107

UÇAK YOLCULUĞU SONRASI PNÖMOTORAKS: OLGU SUNUMU

Ahmet SIZLANAN1, Onur AKÇAY2
1Mardin Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Mardin, Türkiye
2Kızıltepe Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Mardin, Türkiye

Elli bir yaşında erkek hasta uçak yolculuğunun hemen ardından başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Acil serviste çekilen posterior anterior akciğer grafide sol hemitoraksta pnömotoraks izlendi. Hastaya sol hemitorakstan tüp torakostomi uygulandı. Postoperatif dördüncü gün taburcu edildi. Taburculuğunun onuncu gününde yaptığı poliklinik başvurusunda çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sol nüks pnömotoraks saptanması üzerine hastaya sol tüp torakostomi uygulandı. Elektif şartlarda video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile sol alt lob süperior segmente wedge rezeksiyon ve plevral abrazyon operasyonu uygulandı. Hasta postoperatif dördüncü gününde sorunsuz olarak taburcu edildi. Uçak yolculuğu sonrası pnömotoraks gelişmesi nadir rastlanılan bir durum olup literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, uçak yolculuğu

PNEUMOTHORAX AFTER AIR-TRAVELLING: CASE REPORTS

Ahmet SIZLANAN1, Onur AKÇAY2
1Mardin Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Mardin, Türkiye
2Kızıltepe Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Mardin, Türkiye

Fifty-one-year-old male patient admitted with dsypnea and chest pain after air travelling. Pneumothorax was observed at the left side of the chest at chest X-ray in the emergency department. Chest tube was performed to the left side of the chest and he was discharged on the fourth postoperative day. He admitted the hospital dsypnea the tenth day after discharge, pneumothorax was detected with thorax computed tomography and tube thoracostomy was performed to again. After than we performed wedge resection to the left lower lobe superior segment and pleural abrasion via videoassisted thoracoscopic surgery (VATS). He was discharged at the fourth postoperative day. The development of the pneumothorax after air-travelling is a rare condition and we presented this case under the light of the literature.

Keywords: Pneumothorax, air-travelling

Ahmet SIZLANAN, Onur AKÇAY. PNEUMOTHORAX AFTER AIR-TRAVELLING: CASE REPORTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(2): 105-107
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale