ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2016
ORIGINAL ARTICLE
1.
OBSTRÜKTİF UYKU APNE ŞİDDETİ İLE DERİVED PLATELET-LENFOSİT RATİO ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN DERIVED PLATELET-LYMPHOCYTE RATIO AND SEVERITY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Özlem ABAKAY, Abdurrahman ABAKAY, Süreyya YILMAZ, Yılmaz PALANCI, Abdullah Çetin TANRIKULU
Sayfalar 137 - 141

2.
İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF TUBERCULOSIS CASES FOLLOWED IN DISPENSARIES OF OUR CITY
Tanseli GÖNLÜGÜR, Gülin BAŞOL, Uğur GÖNLÜGÜR, Burhan KÜTÜK
Sayfalar 143 - 148

3.
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF COPD PATIENTS WITH UNREGULAR VISITS TO PULMONOLOGISTS
Muzaffer Onur TURAN, Pakize Ayşe TURAN, Arzu MİRİCİ
Sayfalar 149 - 155

4.
VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMLU OLGULARDA ENDOBRONŞİAL ULTRASONOGRAFİNİN TANIDAKİ ROLÜ
TEHE ROLE OF ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND IN THE PATHOLOGICAL DIAGNOSIS OF SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME CASES
Coşkun DOĞAN, Benan ÇAĞLAYAN, Sevda ŞENER CÖMERT, Banu SALEPÇİ, Önder ÇETİN, Dilek ECE
Sayfalar 157 - 165

5.
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİMİZDE İZLENEN 85 YAŞ VE ÜZERİ GERİATRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF GERIATRIC PATIENTS AGED 85 AND OVER IN OUR PULMONARY DEPARTMENT
Mehmet Erdem ÇAKMAK
Sayfalar 167 - 172

6.
BİLATERAL VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ İLE REZEKE EDİLEN BRONŞEKTAZİ OLGUSU
BRONCHIECTASIS CASE ABOUT RESECTION WITH SURGICAL BILATERAL VIDEOTHORACOSCOPIC
Ümit AYDOĞMUS, Erhan UĞURLU, Figen TÜRK, Gökhan YÜNCÜ
Sayfalar 173 - 176

7.
PRİMER PULMONER LENFOMA; NADİR BİR OLGU
PRIMARY PULMONARY LYMPHOMA; A RARE CASE
Tevrat ÖZALP, Mustafa KÜPELİ, Serdar BADEM, Fatma Zeynep ÖZEN
Sayfalar 177 - 181

8.
AKTİF KÖMÜR ASPİRASYONU İLE İLİŞKİLİ PNÖMOMEDİASTİNUM
PNEUMOMEDIASTINUM ASSOCIATED WITH ASPIRATION OF ACTIVATED CHARCOAL
Atilla DURKAN, Muharrem ÇAKMAK, Bülent ÖZTÜRK, Mehmet Nail KANDEMİR, Fatma Didem BİREL
Sayfalar 183 - 186

9.
MİYELODİSPLASTİK SENDROMDA TALİDOMİD KULLANIMINA BAĞLI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM: OLGU SUNUMU
VENOUS THROMBOEMBOLISM DUE TO THE USE OF THALIDOMIDE IN MYELODYSPLASTIC SYNDROME: CASE REPORT
Şule TAŞ GÜLEN, İrfan YAVAŞOĞLU
Sayfalar 187 - 190

LookUs & Online Makale