ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
PRİMER PULMONER LENFOMA; NADİR BİR OLGU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 177-181

PRİMER PULMONER LENFOMA; NADİR BİR OLGU

Tevrat ÖZALP1, Mustafa KÜPELİ2, Serdar BADEM3, Fatma Zeynep ÖZEN4
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Amasya, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
3Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Amasya, Türkiye
419 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Akciğeri etkileyen lenfoproliferatif hastalıklar geniş bir klinik ve patolojik spektrumda ortaya çıkmaktadır. Malign lenfomalar genellikle primer lenf nodu kökenli olarak görülmesine rağmen, ekstranodal lokalizasyonda da görülebilir. Primer olarak akciğerden başlayan lenfomalar nadirdir. On aylık inatçı öksürük, balgamı olan 53 yaşındaki kadın hasta, nefes darlığı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Kllinik ve radyolojik değerlendirmelerde kistik akciğer hastalığı olarak düşünüldü. Torakotomi yapıldı. Kistik lezyon orta lobda görüldü. Lezyon frozen inceleme için gönderildi. Frozen inceleme malignite kuşkulu olarak rapor edildi. Frozen incelemesi malignite kuşkulu olarak rapor edildiği için orta lobektomi yapıldı. Histopatolojik incelemede lenfoma tanısı rapor edildi. Klinik, radyolojik ve histopatolojik tanı Primer pulmoner lenfoma (PPL) 'da zordur. Tedavi öncelikle cerrahidir. Çalışmamızda, benign kistik akciğer hastalığı ile karışabilen ve nadir görülen PPL'nın tanı ve tedavisindeki zorlukları vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Primer Pulmoner Lenfoma, Primer Pulmoner periferik T-Hücreli Lenfoma lenfoepiteloid tip, Bening Kistik hastalık, Cerrahi

PRIMARY PULMONARY LYMPHOMA; A RARE CASE

Tevrat ÖZALP1, Mustafa KÜPELİ2, Serdar BADEM3, Fatma Zeynep ÖZEN4
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Amasya, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
3Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Amasya, Türkiye
419 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Lymphoproliferative diseases that affect the lung emerges in a broad clinical and pathologic spectrum. Although malignant lymphomas are usually seen primarily nodal origin, they can be seen in the extranodal localization. Lymphomas, starting in lungs primarily, are rare. Fifty three year-old female patient with ten-month persistent cough, sputum, complaints of shortness of breath was admitted to the clinic. Cystic lung diseases were thought in clinical and radiographic evaluations. Thoracotomy was performed. A cystic lesion was seen in the middle lobe. The lesion was sent for frozen section examination. Middle lobectomy was performed since frozen section examination was reported as malignancy for suspected material. Histopathological examination revealed the diagnoses of lymphoma. Clinical, radiological and histopathological diagnosis are difficult in Primary pulmonary lymphoma (PPL). Treatment is primarily surgical. In our study, it is highlighted that PPL is seen rarely and is similar to benign cystic lung disease and difficulties in diagnosis and treatment of PPL.

Keywords: Primary pulmonary lymphoma, primary pulmonary peripheral T-cell lymphoma (PTCL) lymphoepiteloid types, benign cystic disease, surgery

Tevrat ÖZALP, Mustafa KÜPELİ, Serdar BADEM, Fatma Zeynep ÖZEN. PRIMARY PULMONARY LYMPHOMA; A RARE CASE. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 177-181
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale