ISSN: 1300-4115
AKTİF KÖMÜR ASPİRASYONU İLE İLİŞKİLİ PNÖMOMEDİASTİNUM [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 183-186

AKTİF KÖMÜR ASPİRASYONU İLE İLİŞKİLİ PNÖMOMEDİASTİNUM

Atilla DURKAN1, Muharrem ÇAKMAK1, Bülent ÖZTÜRK1, Mehmet Nail KANDEMİR1, Fatma Didem BİREL2
1Sağlık Bakanlığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Diyarbakır, Türkiye

Pnömomediastinum spontan ve travmatik pnömomediastinum olarak iki gruba ayrılır. Spontan pnömomediastinum çok nadir olarak görülür. Travmatik pnömomediastinum ise cerrahi müdahaleler, iatrojenik yaralanmalar, organ perforasyonları ve travma gibi nedenler ile oluşur. Aktif kömürün trakeobronşial sisteme aspirasyonu sonucunda aspirasyon pnömonisi, barotravma, plevral ampiyem, ARDS gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. Pnömomediastinum ise son derece nadirdir. En sık görülen semptomlar, göğüs ağrısı, nefes darlığı, cilt altı amfizem, ses kısıklığı ve yutma zorluğudur. Tanı genelde posteroanterior akciğer grafisi ve lateral grafi ile konur. Tedavide ana yaklaşım istirahat, oksijen tedavisi ve analjezidir. Çalışmamızda suisid girişim sonrasında hastaya verilen aktif kömürün aspirasyonu sonrasında gelişen nadir pnömomediastinum olgusunu paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, Kömür, Bronkoskopi

PNEUMOMEDIASTINUM ASSOCIATED WITH ASPIRATION OF ACTIVATED CHARCOAL

Atilla DURKAN1, Muharrem ÇAKMAK1, Bülent ÖZTÜRK1, Mehmet Nail KANDEMİR1, Fatma Didem BİREL2
1Sağlık Bakanlığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Diyarbakır, Türkiye

Pneumomediastinum divided into two group as primary and secondary pneumomediastinum. Spontaneous pneumomediastinum is seen very rare. Traumatic pneumomediastinum is characterized by the presence of air in the mediastinum with reason such as trauma, organ perforation, iatrogenic injuries, infections and surgery. Because of aspirating to the tracheobronchial system of activated charcoal, it has been reported to occur complications such as aspiration pneumonia, barotrauma, pleural empyema, ARDS. But, The pneumomediastinum is extremely rare. The most symptoms are chest pain, dyspnea. In our study, we aim to share a rare pneumomediastinum case associated with aspiration of activated charcoal after suicide attempts.

Keywords: Pneumomediastinum, Charcoal, Broncoscopy

Atilla DURKAN, Muharrem ÇAKMAK, Bülent ÖZTÜRK, Mehmet Nail KANDEMİR, Fatma Didem BİREL. PNEUMOMEDIASTINUM ASSOCIATED WITH ASPIRATION OF ACTIVATED CHARCOAL. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016; 30(3): 183-186
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale