ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2010
ORIGINAL ARTICLE
1.
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ BAŞLANGIÇ EVRELEMESİNDE KLİNİK DEĞERLENDİRME VE LABORATUVAR İLİŞKİSİ
THE CORRELATION OF CLINICAL JUDGEMENT AND LABORATORY ASSESSMENT IN THE INITIAL STAGING OF NONSMALL CELL LUNG CANCER
Tuba ÇINAR, Ceyda ANAR, İpek ÜNSAL, Ufuk YILMAZ, Erdal OZANTÜRK, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 1 - 13

2.
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT C VİRÜSÜ PREVALANSI
THE PREVALANCE OF HEPATITIS C VIRUS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER
Günseli BALCI, Nurcan KURTUL, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 15 - 19

3.
PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARININ KLİNİK, KAN GAZI, RADYOLOJİK, SİNTİGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELEMESİ
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL, BLOOD GASSES, RADIOLOGIC, SCINTIGRAPHIC AND ULTRASONOGRAPHIC FEATURES OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM PATIENTS
Emel TELLİOĞLU, Özlem ŞENGÖREN, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 21 - 28

4.
DİFFÜZ AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TANI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER
CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSTIC METHODS USED IN DIFFUSE PULMONARY DISEASE PATIENTS
Emel TELLİOĞLU, Zeynep Münteha BAŞER, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 29 - 36

5.
TANISAL MEDİASTİNOSKOPİ: 145 OLGUNUN ANALİZİ
THE RESULTS OF DIAGNOSTIC MEDIASTINOSCOPY: ANALYSES OF 145 CASES
Atilla PEKÇOLAKLAR, Necati ÇİTAK, Muzaffer METİN, Adnan SAYAR, Alper ÇELİKTEN, Abdülaziz KÖK, Atilla GÜRSES
Sayfalar 37 - 43

6.
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ İLE LAMBERT-EATON MİYASTENİK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
SMALL CELL LUNG CANCER WITH LAMBERT-EATON MYASTENIC SYNDROME: A CASE REPORT
Şule GÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Güler ÖZGÜL, Atayla GENÇOĞLU, Ertan ÇAM
Sayfalar 45 - 48

7.
PERİKARDİYAL EFFÜZYONLA SEYREDEN BİR CHURG STRAUSS SENDROMU OLGUSU
A CASE OF CHURG-STRAUSS SYNDROME WITH PERICARDIAL EFFUSION
Ömer Tamer DOĞAN, Serdar BERK, Gonca ÖZYOL, Öznur ABADOĞLU, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Sulhattin ARSLAN, İbrahim AKKURT
Sayfalar 49 - 54

8.
SPONTAN PNÖMOPERIKARDIYUM: OLGU SUNUMU
SPONTANEOUS PNEUMOPERICARDIUM: A CASE REPORT
Bilge ÜZMEZOĞLU, Ebru ÇAKIR EDİS, Osman N. HATİPOĞLU, Bilkay SEREZ, Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Meryem AKTÖZ, Ercüment ÜNLÜ
Sayfalar 55 - 58

9.
ÖLÜMCÜL BİR HEMOTORAKS NEDENİ: RÜPTÜRE AORTA DİSEKSİYONU
A MORTAL CAUSE FOR HEMOTHORAX: RUPTURED AORTIC DISSECTION
Gökhan PERİNCEK, Turan EGE, İbrahim KARA
Sayfalar 59 - 63

10.
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA GÖRÜLEBİLEN AKCİĞER KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM
MANAGEMENT OF PULMONARY COMPLICATIONS THAT CAN BE OCCURED AMONG THE PATIENTS WITH HEMATOLOGIC MALIGNANCY
Emel GÖNÜLLÜ, Özgür MEHTAP, Hakan KESKİ, Abdullah HACIHANEFİOĞLU, Birsen MUTLU
Sayfalar 65 - 70

LookUs & Online Makale