ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
ÖLÜMCÜL BİR HEMOTORAKS NEDENİ: RÜPTÜRE AORTA DİSEKSİYONU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 59-63

ÖLÜMCÜL BİR HEMOTORAKS NEDENİ: RÜPTÜRE AORTA DİSEKSİYONU

Gökhan PERİNCEK1, Turan EGE2, İbrahim KARA3
1Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve TBC., Hakkari
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Edirne
3Hakkari Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Hakkari

Hemotoraks; sıklıkla travma öyküsü ile gelen hastalarda gözlenmekle birlikte nadir olarak da torasik aort diseksiyonunun rüptürü sonrasında görülür. 51 yaşında erkek hasta bacaklarda güçsüzlük şikayeti ile başvurduğu sağlık kuruluşunda tetkik edilirken ani gelişen nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayeti olması üzerine acil servisimize sevk edilmiş. Acil serviste değerlendirilen hastada çekilen postero-anterior akciğer grafisi ve yapılan fizik muayene sonrasında sol hemitoraksta plevral efüzyon saptanması üzerine torasentez yapıldı. Torasentez sıvısında; plevra sıvı hematokriti/kan hematokriti oranı 0.5'ten büyük olması nedeniyle hemotoraks tanısı kondu. Travma öyküsü olmayan hastaya çekilen toraks Bilgisayarlı Tomografi'de rüptüre torasik aorta diseksiyonu saptandı. Acil operasyona alınan hasta operasyon esnasında eksitus oldu.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, rüptür, hemotoraks

A MORTAL CAUSE FOR HEMOTHORAX: RUPTURED AORTIC DISSECTION

Gökhan PERİNCEK1, Turan EGE2, İbrahim KARA3
1Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve TBC., Hakkari
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Edirne
3Hakkari Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Hakkari

Hemothorax is often observed in patients presenting with a traumatic history and rarely after thoracic aortic dissection ruptured. A 51- year-old male patient presented to a hospital with debility in legs. Due to sudden dyspnea, chest pain he was sent to our emergency room. The posterior anterior lung X-ray and physical examination revealed pleural effusion in the left hemithorax so thoracentesis was performed. The pleural fluid hematocrit/blood hematocrit rate was higher than 0.5. Hemothorax was diagnosed. He did not have a traumatic history. His thoracic BT revealed ruptured thoracic aortic dissection. He was operated immediately, but he became exitus during the operation.

Keywords: Aortic dissection, rupture, hemothorax

Gökhan PERİNCEK, Turan EGE, İbrahim KARA. A MORTAL CAUSE FOR HEMOTHORAX: RUPTURED AORTIC DISSECTION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 59-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale