ISSN: 1300-4115
SPONTAN PNÖMOPERIKARDIYUM: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 55-58

SPONTAN PNÖMOPERIKARDIYUM: OLGU SUNUMU

Bilge ÜZMEZOĞLU1, Ebru ÇAKIR EDİS1, Osman N. HATİPOĞLU1, Bilkay SEREZ1, Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU2, Meryem AKTÖZ3, Ercüment ÜNLÜ4
1Trakya Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Bilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Edirne
4Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, Edirne

Pnömoperikardiyum, perikard içinde hava bulunması olup pek çok farklı nedene sekonder gelişebilmektedir. Etiyolojide en sık neden travma, ikinci sıklıkta komşu organ hastalıklarının perikardı etkilemesi gelir. Travma veya cerrahi dışında spontan gelişmesi çok enderdir. Tamponada neden olabilmesi ve mortal seyredebilmesi nedeniyle yakın takip edilmesi gereken bir tablodur. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, nadiren pembe renkte balgam çıkarma, gece terlemesi ve çarpıntı yakınması ile gelen erkek hastada, radyolojik görüntüleme ile pnömoperikardiyum ve minimal pnömomediastinum saptandı. Öncesinde travma veya cerrahi hikayesi olmayan hastanın etyolojisine yönelik yapılan tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Bu olgu bildirisinde spontan pnömoperikardiyumlu bir vakanın sunulması ve olası spontan pnömoperikardiyum nedenlerini literatür ışığında tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Spontan, pnömoperikardiyum, drenaj

SPONTANEOUS PNEUMOPERICARDIUM: A CASE REPORT

Bilge ÜZMEZOĞLU1, Ebru ÇAKIR EDİS1, Osman N. HATİPOĞLU1, Bilkay SEREZ1, Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU2, Meryem AKTÖZ3, Ercüment ÜNLÜ4
1Trakya Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Bilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Edirne
4Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, Edirne

Pneumopericardium is a condition of having air inside pericard and it may develop as to the several secondary causes. The most ethiological cause is trauma, secondarily there comes the effect of the neighbouring organsÕ diseases to the pericard. Spontan development is very rare except trauma and surgical procedure. Because it causes tamponad and it is mortal, it must be monitorised. Pneumopericardium and minimal pneumomediastinium have been diagnosed radiologicaly at a patient who applied to the hospital with some complaints as weakness, fatigue, anorexia, loss of weight, rarely pink sputum, night sweating and palpitation. There was no trauma or surgical procedure history beforehand. We havenÕt diagnosed any patologia belonging to ethiology. The aim of this case report, we want to present a patient with spontaneous pneumopericardium and discuss spontaneous pneumopericardium reasons with literatures.

Keywords: Spontaneus, pneumopericardium, drainage

Bilge ÜZMEZOĞLU, Ebru ÇAKIR EDİS, Osman N. HATİPOĞLU, Bilkay SEREZ, Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Meryem AKTÖZ, Ercüment ÜNLÜ. SPONTANEOUS PNEUMOPERICARDIUM: A CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(1): 55-58
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale