ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2014
ORIGINAL ARTICLE
1.
HASTALARIN, SİGARA BIRAKMA HİZMETLERİNE BAKIŞI VE ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF OPPINIONS OF PATIENTS ON SMOKING CESSATION SERVICES AND THEIR EFFECTIVENESS
Akif ACAY, Memnune Sena ULU, Ahmet AHSEN, Muzaffer SARIAYDIN, Ersin GÜNAY, Emre DEMİR, Fatma SALİ, Betül AFŞAR, Onur Can POLAT
Sayfalar 133 - 139

2.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ—KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; SGRQ-C) İLE BODE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNAIRE-COPD (SGRQ-C) AND BODE INDEX IN COPD PATIENTS
Melike YÜCEEGE, Nasibe ŞENCAN, Çilem BAYINDIR, Merve YUMRUKIZ, Hikmet FIRAT, Ender LEVENT
Sayfalar 141 - 146

3.
YATAK BAŞINDA UYGULANAN AVUÇ İÇİ TORASİK ULTRASONOGRAFİNİN TANISAL DEĞERİ
HAND-HELD ULTRASONOGRAPHY DEVICE: IS REALLY A GOOD TOOL FOR CHEST PHYSICIANS?
Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Coşkun DOĞAN
Sayfalar 147 - 154

4.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SERUM MAGNEZYUM DÜZEYİ DEĞERLENDİRİLMELİ Mİ?
SHOULD SERUM MAGNESIUM LEVELS BE EVALUATED IN INTENSIVE CARE UNIT?
Özlem EDİBOĞLU, Pınar ÇİMEN, Dursun TATAR, Canan DOĞAN, Gülru POLAT, Ceyda ANAR, Defne ÖZBEK
Sayfalar 155 - 159

5.
SUDA BOĞULMA NEDENİYLE HASTANEDE YATAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ VE PROGNOSTİK BULGULAR
THE CHARACTERISTICS OF PATIENTS HOSPITALIZED FOR DROWNING AND PROGNOSTIC FEATURES AT DROWNING
Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Servet ALTAY, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ
Sayfalar 161 - 169

6.
METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN NADİR FORMU: ORBİTAL KİTLE
ORBITAL MASS AS A RARE FORM OF METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Emre ŞENEL, Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 171 - 174

7.
FLEKSİBL BRONKOSKOPLA ÇIKARILAN NADİR YABANCI CİSİM ASPİRASYON OLGULARI
RETRIEVAL OF ASPIRATED UNUSUAL FOREIGN BODIES ASPIRATED BY FLEXIBLE BRONCHOSCOPY
Ayşegül ŞENTÜRK, Emine ARGÜDER, Ayşe NUR SOYTÜRK, Hatice KILIÇ, H.Canan HASANOĞLU
Sayfalar 175 - 179

8.
ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU
A CASE OF PULMONARY TUBERCULOSIS PRESENTING ATYPICAL RADIOLOGICAL FINDINGS
Mehmet ÜNLÜ, Pınar ÇİMEN, İsmail KAYAALP, Aysun AYRANCI, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 181 - 185

9.
SEPTİK PULMONER EMBOLİ; ÜÇ OLGU NEDENİ İLE
SEPTIC PULMONARY EMBOLISM: THREE CASES
Coşkun DOĞAN, Ferhan KARATAŞ, Ali FİDAN, Sevda ŞENER CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 187 - 193

10.
SERT METAL MARUZİYETİ OLMAYAN DEV HÜCRELİ İNTERSTİSYELPNÖMONİ OLGUSU
HARD METAL EXPOSURENONGIANT CELL INTERSTITIAL PNEUMONIA CASE
Erkan AKAR, Taşkın Erkin ÜRESİN, Fatin Tolga CENGİZ
Sayfalar 195 - 198

LookUs & Online Makale