ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
FLEKSİBL BRONKOSKOPLA ÇIKARILAN NADİR YABANCI CİSİM ASPİRASYON OLGULARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 175-179

FLEKSİBL BRONKOSKOPLA ÇIKARILAN NADİR YABANCI CİSİM ASPİRASYON OLGULARI

Ayşegül ŞENTÜRK1, Emine ARGÜDER1, Ayşe NUR SOYTÜRK1, Hatice KILIÇ1, H.Canan HASANOĞLU1
Ankara Atatürk Araştırma ve Eğitim hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye

Yabancı cisim aspirasyonları aspirasyon açısından risk faktörü taşımayan, bilinç bozukluğu bulunmayan erişkinlerde yaygın olmayan bir durumdur. Yabancı cisim aspirasyonları tanı ve tedavisinde genel anestezi altında rijid bronkoskopi uygulaması altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir. Erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonlarının tedavisinde fleksibl bronkoskopi son yıllarda öncelikle tercih edilmeye başlanan yöntemdir. Burada sunulmakta olan olgu sunumunda, fleksibl bronkoskop ile çıkarılan üç olgu sunulmaktadır. Her üç olguda da işlem sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Bu üç olgudan sırası ile konuşma protezi, limon sapı ve fındık çıkarıldı. Fleksibl bronkoskop ile çıkarılan bu olguların hiçbirinde mental durum bozukluğu yoktu ve aspirasyon açısından risk faktörü taşımıyorlardı. Olgular erişkinlerde nadir görülen yabancı cisim aspirasyon nedenleri oldukları için sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fleksible bronkoskopi, konuşma protezi, yabancı cisim aspirasyonu

RETRIEVAL OF ASPIRATED UNUSUAL FOREIGN BODIES ASPIRATED BY FLEXIBLE BRONCHOSCOPY

Ayşegül ŞENTÜRK1, Emine ARGÜDER1, Ayşe NUR SOYTÜRK1, Hatice KILIÇ1, H.Canan HASANOĞLU1
Ankara Atatürk Araştırma ve Eğitim hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye

Foreign body aspiration (FBA) is uncommon in adults have non-depressed mental status and no risk factors for aspiration. Rigid bronchoscopy under general anesthesia is the gold standard of diagnosis and management of FBA. However, frequently flexible bronchoscopy has become the preferred way to remove aspirated foreign bodies in adults on the last years. In this report, we present three cases treated by flexible foreign body aspiration in the bronchus. There was not any complication after the procedure. Hence, we removed of voice prosthesis, hazelnut and stalk of lemon under flexible bronchoscopy. These cases have non-depressed mental status and no risk factors for aspiration. We rewiewed to these cases because of they were removed the unusal FBA by flexible bronchoscopy.

Keywords: Flexible bronchoscopy, voice prosthesis, foreign body aspiration

Ayşegül ŞENTÜRK, Emine ARGÜDER, Ayşe NUR SOYTÜRK, Hatice KILIÇ, H.Canan HASANOĞLU. RETRIEVAL OF ASPIRATED UNUSUAL FOREIGN BODIES ASPIRATED BY FLEXIBLE BRONCHOSCOPY . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 175-179
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale