ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
HASTALARIN, SİGARA BIRAKMA HİZMETLERİNE BAKIŞI VE ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 133-139

HASTALARIN, SİGARA BIRAKMA HİZMETLERİNE BAKIŞI VE ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akif ACAY1, Memnune Sena ULU2, Ahmet AHSEN1, Muzaffer SARIAYDIN3, Ersin GÜNAY3, Emre DEMİR4, Fatma SALİ4, Betül AFŞAR4, Onur Can POLAT4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Afyonkarahisar, Türkiye
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3. sınıf öğrenci, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Biz bu çalışmada ''MPOWER'' kapsamında ülkemizde uygulanan ve uygulanması planlanan sigarayla mücadele yöntemleri hakkında, toplumun farkındalığı ve bu yöntemlerin etkinliği konusunda düşüncelerini araştırmayı amaçladık. Yöntem ve Gereç: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne herhangi bir sebeple müracaat etmiş olan hasta ve hasta yakınlarından, halen sigara içenler ve daha önce en az 1 yıl düzenli sigara kullanmış olan 19 ila 67 yaş arası 168'i kadın 233'ü erkeklerden oluşan, toplam 401 birey çalışmaya dahil edildi. Sosyodemografik özellikler ve sigara ile mücadelede uygulanan politikalara dair 12 soruluk bir anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile katılımcılara uygulandı. Bulgular: Halen sigara kullanmakta olup cebindeki sigara paketinin üzerindeki görsel uyarıyı hatırlayan birey sayısı 149 (%46) iken, yazılı uyarıyı hatırlayan birey sayısı 160 (%49) idi. Kapalı alanlarda sigara içme yasağının etkili olabileceğini düşünüyor musunuz sorusuna 203 (%50.6) kişi kesinlikle katılıyorum, 77 (%19.2) kişi katılıyorum, 12 (%3.0) kişi ne katılıyorum ne katılmıyorum, 46 (%11.5) kişi katılmıyorum, 63 (%15.7) kişi kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdi. Sonuç: Katılımcılar büyük oranda kapalı alanlarda sigara içme yasağının etkili olabileceğini düşünürken diğer politikaların etkili olmayacağını düşünmektedir. Bu sonuçtan hareketle ülkemizde sigara ile mücadelede yasakçı önlemlerin daha ön plana çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Sigara; sigara bırakma; sigara bırakma yöntemleri; MPOWER

EVALUATION OF OPPINIONS OF PATIENTS ON SMOKING CESSATION SERVICES AND THEIR EFFECTIVENESS

Akif ACAY1, Memnune Sena ULU2, Ahmet AHSEN1, Muzaffer SARIAYDIN3, Ersin GÜNAY3, Emre DEMİR4, Fatma SALİ4, Betül AFŞAR4, Onur Can POLAT4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Afyonkarahisar, Türkiye
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3. sınıf öğrenci, Afyonkarahisar, Türkiye

Aim: In this study we aimed to investigate the thoughts and awareness of community about the effectiveness of the methods about fight against smoking which is applied in our country under ''MPOWER”strategy. Material and Methods: A total of 401 individuals (233 male and 168 female with the age between 19 and 67 year-old) who admitted to Afyon Kocatepe University Hospital for any reason were included in the study. Participants were current smokers or those who use regular cigarettes at least 1 year. A 12-item questionnaire about sociodemographic characteristics and the methods used to fight against smoking were applied to participants with face to face interview technique. Results: While the number of currently smoking individuals who remembered the visual alert on cigarette pack in their pockets were 149 individuals (46%), it was 160 (49%) those remembered the written alert. 203 (50.6%) individuals absolutely agreed, 77 (19.2%) individuals agreed, 12 (3.0%) were undecided, 46 (11.5%) individuals disagreed and 63 (15.7%) individuals strongly disagreed to the question “Do you think smoking ban in closed areas could be effective”. Conclusion: The majority of participants thought that, smoking ban in enclosed areas is effective but they did not believe that, other methods those applied or being considered to practice would not be effective. Based on these results, we believe that prohibitive precautions about fight against smoking should be brought out in our country.

Keywords: Smoking; smoking cessation; the fight against smoking methods; MPOWER

Akif ACAY, Memnune Sena ULU, Ahmet AHSEN, Muzaffer SARIAYDIN, Ersin GÜNAY, Emre DEMİR, Fatma SALİ, Betül AFŞAR, Onur Can POLAT. EVALUATION OF OPPINIONS OF PATIENTS ON SMOKING CESSATION SERVICES AND THEIR EFFECTIVENESS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 133-139
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale