ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2004
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERLERİNDE ALT EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZU İNSİDANSININ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF INCIDENCE OF LOWER EXTREMITY DEEP VENOUS THROMBOSIS IN LUNG CANCER BY COLOUR DOPPLER ULTRASONOGRAPHY
Hülya DOĞAN, Nimet AKSEL, Mahmut ÖKSÜZLER, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Mustafa SEÇİL
Sayfalar 55 - 63

2.
AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ?
DOES TUMOUR DIMENSION AFFECT SERUM LDH LEVEL IN LUNG CANCER?
Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Gürkan ERTUĞRUL, Emin ERDEM, Dilek KALENCİ, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 65 - 69

3.
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AKUT ATAK DÖNEMİNDE MEDİKAL TEDAVİ İLE BİRLİKTE SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ
THE EFFECT OF RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY TOGETHER WITH MEDICAL TREATMENT IN ACUTE ATTACK OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Selçuk ACAR, Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Sabri KALENCİ, Serpil KARADAĞ POLAT, Gültekin TİBET, Özer GÜNDÜZ
Sayfalar 71 - 76

4.
YAYMA NEGATİF TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SONUÇLARI
THE RESULTS OF TUBERCULOSIS THERAPY IN THE SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS CASES
Kadri ÇIRAK, Serkan KARACA, Sibel YANIKOĞLU, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 77 - 81

5.
SUBAKUT NEKROTİZAN PULMONER ASPERGİLLOZİS: OLGU SUNUMU
SUBACUTE NECROTIZING PULMONARY ASPERGILLOSIS: CASE REPORT
Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Gürkan ERTUĞRUL, Şevket DERELİ, Can BİNMEN, Rifat ÖZACAR
Sayfalar 83 - 88

6.
AKCİĞERDE MULTİPL YAYILIMLA SEYREDEN PRİMER KALP KİST HİDATİĞİ
PRIMARY CARDIAC CYST HYDATID WITH MULTIPLE PULMONARY DISSEMINATION
Filiz GÜLDAVAL, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Murat YÜZÜAK, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 89 - 92

7.
GÖĞÜS DUVARINDA TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ
TUBERCULOUS COLD ABSCESS OF THE CHEST WALL
Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülru POLAT, Gökhan YÜNCÜ, Gülistan KÜDÜR, Sülün ERMETE, Gültekin TİBET
Sayfalar 93 - 96

8.
GÖĞÜS ÖN DUVARI YERLEŞİMLİ DESMOİD TÜMÖR: OLGU SUNUMU
DESMOID TUMOR OF ANTERIOR CHEST WALL: A CASE REPORT
Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Ozan USLUER, Figen TÜRK, Nilgün KANLIOĞLU, Oktay BAŞOK, Ali Galip YENER
Sayfalar 97 - 100

LookUs & Online Makale