ISSN: 1300-4115
GÖĞÜS ÖN DUVARI YERLEŞİMLİ DESMOİD TÜMÖR: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 97-100

GÖĞÜS ÖN DUVARI YERLEŞİMLİ DESMOİD TÜMÖR: OLGU SUNUMU

Soner GÜRSOY1, Sadık YALDIZ1, Ozan USLUER1, Figen TÜRK1, Nilgün KANLIOĞLU1, Oktay BAŞOK1, Ali Galip YENER2
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, İzmir

Desmoid tümörler, iyi diferansiye kollajenöz fibroblastlar ın yalancı bir kapsül ile inflitratif büyümesi olarak tanımlanabilir. Fibrositler, fasya ve muskulo-aponörotik yapılardan gelişebilirler. Bu tümörlerin, benign karakterli olmalarına karşın, agresif davranışları nedeni ile malign tümörler gibi tedavi edilmeleri gerekliliği önemlidir. Göğüs ön duvarında yerleşmiş ve geniş lokal eksizyon ve radyoterapi ile tedavi edilmiş bir desmoid tümör olgusu literatür verileri ile tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, tümör, desmoid

DESMOID TUMOR OF ANTERIOR CHEST WALL: A CASE REPORT

Soner GÜRSOY1, Sadık YALDIZ1, Ozan USLUER1, Figen TÜRK1, Nilgün KANLIOĞLU1, Oktay BAŞOK1, Ali Galip YENER2
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, İzmir

Desmoid tumor can be defined as a pseudoencapsulated infiltrative growth of well-differentiated collagenous fibroblasts and fibrocytes arising either in fascia or musculoaponeurotic structures. These tumors must be treated like malignant tumors, because of their agressif behaviors, against that is benign character. A desmoid tumor, localized in anterior chest wall and treated by wide local excision and radiotherapy, discussed with literature.

Keywords: Chest wall, tumor, desmoid

Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Ozan USLUER, Figen TÜRK, Nilgün KANLIOĞLU, Oktay BAŞOK, Ali Galip YENER. DESMOID TUMOR OF ANTERIOR CHEST WALL: A CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 97-100
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale