ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞERDE MULTİPL YAYILIMLA SEYREDEN PRİMER KALP KİST HİDATİĞİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 89-92

AKCİĞERDE MULTİPL YAYILIMLA SEYREDEN PRİMER KALP KİST HİDATİĞİ

Filiz GÜLDAVAL1, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN1, Murat YÜZÜAK1, Rıfat ÖZACAR1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

18 yaşında erkek olgu yedi ay önce nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınması ile başvurduğu kalp damar cerrahisi kliniğinde yapılan ekokardiografide sağ ventrikülde kist hidatik ile uyumlu 8x10 cm boyutunda kist saptanarak opere edilmiş. Postoperatif albendazol tedavisini bir ay kullanan olgu ilacını kesmiş. Nefes darlığı ve öksürük yakınması tekrarlayan olgu hastanemize başvurdu. Çekilen PA akciğer radyogramında bilateral multipl nodüler lezyonlar saptandı. Pozitif ELISA testi, BT görüntüsü ile akciğer kist hidatiği düşünüldü. Olguya albendazol tedavisi başlandı. Kontrol radyogramında belirgin regresyon saptandı. Olguyu nadir görülen kalp tutulumu olması yanısıra buradan hematojen yolla akciğerde kist hidatiklerle ortaya çıkması nedeniyle sunduk.

Anahtar Kelimeler: Primer kalp kist hidatiği, sekonder yayılım

PRIMARY CARDIAC CYST HYDATID WITH MULTIPLE PULMONARY DISSEMINATION

Filiz GÜLDAVAL1, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN1, Murat YÜZÜAK1, Rıfat ÖZACAR1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

18-year-old male who admitted to cardiovascular surgery clinic seven month ago with dyspnea and chest pain was diagnosed to have a 8x10 cm cyst hydatid in the right ventricle in echocardiography and was operated. After postoperative albendazol treatment for one month, he discontinued his medication. He was admitted to our hospital with augmented symptoms. Bilateral multiple nodulary lesions were found in X-rays. Multiple cyst hydatid was considered due to positive ELISA test and confirming CT image. The patient is treated with albendazole. The patient was clinically treated.We reported this case because of the rare cardiac involvement and hematogeneously seeded multiple lung nodules.

Keywords: Primary cardiac cyst hydatid, secondary dissemination

Filiz GÜLDAVAL, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Murat YÜZÜAK, Rıfat ÖZACAR. PRIMARY CARDIAC CYST HYDATID WITH MULTIPLE PULMONARY DISSEMINATION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 89-92
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale