ISSN: 1300-4115
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AKUT ATAK DÖNEMİNDE MEDİKAL TEDAVİ İLE BİRLİKTE SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 71-76

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AKUT ATAK DÖNEMİNDE MEDİKAL TEDAVİ İLE BİRLİKTE SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ

Selçuk ACAR1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Sabri KALENCİ1, Serpil KARADAĞ POLAT1, Gültekin TİBET1, Özer GÜNDÜZ2
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

KOAH'lı olgularda medikal tedaviye ilaveten uygulanan destek tedavilerinden en önemlisi solunum fizyoterapisidir. Bu çalışmanın amacı, orta-ağır şiddette hava yolu obstrüksiyonu olan olgularda medikal tedaviye ilave edilen solunum fizyoterapisinin solunum fonksiyon testleri ve arteryel kan gazı değerleri üzerine etkisini araştırmaktır. Eylül 2001-Ekim 2002 tarihleri arasında kliniğimizde akut atak nedeniyle yatarak tedavi gören, orta-ağır şiddette hava yolu obstrüksiyonu gösteren 90 olgu çalışmaya alındı. Kontrol grubuna (45 olgu) 14 gün sadece medikal tedavi, çalışma grubuna (45 olgu) medikal tedaviye ilaveten solunum fizyoterapisi uygulandı. ‚alışma ve kontrol grubundaki olgular arasında yaş, cinsiyet, sigara içimi öyküsü, KOAH öyküsü, başlangıç fonksiyonel ve arteryel kan gazı değerleri, aldıklar ı tedavi süresi yönünden fark yoktu. ‚alışma ve kontrol grubunda 1. ve 14. günlerde elde edilen fonksiyonel ve arteryel kan gazı değişimleri karşılaştırıldığında FEF25-75(lt,%) ve PEF (lt,%) değerlerinde çalışma grubu lehine anlamlı fark izlendi (P<0.05). Sonuç olarak, akut atak nedeniyle hastanede yatan orta ve ağır şiddette hava yolu obstrüksiyonu gösteren olgulara medikal tedaviye ilaveten solunum fizyoterapisi uygulandığında FEF25-75(lt,%) ve PEF (lt,%) parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelmeye ilave olarak çalışma süresince tedaviye fizyoterapinin eklenmesiyle olgularda gözlemlediğimiz subjektif düzelmeler solunum fizyoterapisinin öneminin göstergesidir diyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: KOAH, akut atak, fizyoterapi

THE EFFECT OF RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY TOGETHER WITH MEDICAL TREATMENT IN ACUTE ATTACK OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Selçuk ACAR1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Sabri KALENCİ1, Serpil KARADAĞ POLAT1, Gültekin TİBET1, Özer GÜNDÜZ2
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

In chronic obstructive pulmonary disease(COPD), one of the most important treatments which supports medical treatment is respiratory physiotherapy. The aim of this study is to investigate the effect of respiratory physiotherapy on respiratory function tests and arterial blood gases of cases with moderate or severe obstructive airway disease. Ninety cases with moderate or severe obstructive airway disease who were hospitilised because of acute attack between september 2001-october 2002 involved in this study. Control group consisted of 45 cases who were given only medical treatment for 14 days. Study group also consisted of 45 cases who were given medical treatment together with respiratory physiotherapy. There was no statistical difference between case and control group for age, sex, smoking history, COPD history, functional and arterial blood gas parameters at the begining of the treatment and duration of treatment. When functional and arterial blood gas parameters which were taken 1st and 14th days of the treatment compared for the case and the control group, there was statistical difference for FEF25- 75(lt,%) and PEF(lt,%) in favor of study group (p<0,05). In conclusion, elevation of FEF25-75(lt,%) and PEF(lt,%) values with respiratory physiotherapy in addition to medical treatment in moderate or severe obstructive pulmonary disease who were admitted to hospital because of acute attack together with subjective improvement indicate the effect of respiratory physiotherapy.

Keywords: COPD, acute attack, physiotherapy

Selçuk ACAR, Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Sabri KALENCİ, Serpil KARADAĞ POLAT, Gültekin TİBET, Özer GÜNDÜZ. THE EFFECT OF RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY TOGETHER WITH MEDICAL TREATMENT IN ACUTE ATTACK OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 71-76
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale