ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
GÖĞÜS DUVARINDA TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 93-96

GÖĞÜS DUVARINDA TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ

Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülru POLAT1, Gökhan YÜNCÜ2, Gülistan KÜDÜR1, Sülün ERMETE3, Gültekin TİBET1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
3Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

22 yaşında erkek olgu, göğsünün sol ön yüzünde 2 ay önce başlayan, giderek artan ağrı ve şişlik yakınması ile başvurdu. Toraks BT'de sol hemitoraks ön yüzünde pektoral kas arkasında yer alan, iyi sınırlı,posterior kesimde subplevral alana doğru uzanan, yağ dokusunda ve kemiklerde invazyon oluşturmayan kistik bir lezyon saptandı. Öncelikle, abse ve hematom düşünülen hastanın transtorasik ince iğne biyopsisi ile, tanı sağlanamadı. Abse duvarından yapılan biyopsi sonucu, nekrotizan granülomatöz inflamasyon olarak geldi. Aspire edilen pürülan materyalin kültüründe, asido-rezistan basil (ARB) pozitif bulundu. Göğüs duvarında tüberkuloz soğuk absesi nadir görüldüğünden, olgu, literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, soğuk abse, göğüs duvarı

TUBERCULOUS COLD ABSCESS OF THE CHEST WALL

Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülru POLAT1, Gökhan YÜNCÜ2, Gülistan KÜDÜR1, Sülün ERMETE3, Gültekin TİBET1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
3Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

22 years old male patient applied with gradually increasing pain and swelling on the anterior wall of the left hemithoraks which was started two months ago. Cystic lesion which was well-bordered, on the anterior wall of the left hemithorax, behind pectoral muscle, reaching subpleural area posteriorly seen on Thorax CT. There was no invasion to fat tissue and bone. Initially, abscess or hematom thought but transthoracic fine needle aspiration had not given any diagnosis. True-cut biopsy from abscess wall gave the diagnosis of necrotizan granulomatous inflamation. Asido-resistan bacilli (ARB) was positive for the culture of purulan material which was aspirated from abscess. Because, tuberculous cold abscess of the chest wall is rarely seen, we presented the case with literature.

Keywords: Tuberculosis, cold abscess, chest wall

Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülru POLAT, Gökhan YÜNCÜ, Gülistan KÜDÜR, Sülün ERMETE, Gültekin TİBET. TUBERCULOUS COLD ABSCESS OF THE CHEST WALL . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 93-96
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale