ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2009
ORIGINAL ARTICLE
1.
TRAKYA ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ'NDE 15 YILLIK SÜREÇTE YATIRILARAK İZLENEN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF PLEURAL EFFUSION PATIENTS
Ebru ÇAKIR EDİS, Ülker YILMAM, Tuncay ÇAĞLAR, Gündeniz ALTIAY
Sayfalar 51 - 57

2.
PULMONER TROMBOEMBOLİLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM
Esin YENTÜRK, Dilek KANMAZ, Firdevs ATABEY, Esin TUNCAY
Sayfalar 59 - 65

3.
SOLİTER PULMONER NODÜLLERDE CERRAHİ
SURGERY IN SOLITARY PULMONARY NODULES
Kenan Can CEYLAN, Şaban ÜNSAL, Özgür BÜLEN, Deniz AKPINAR, Onur AKÇAY, Ozan USLUER, Şeyda ÖRS KAYA
Sayfalar 67 - 70

4.
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEŞHİS ANINDAKİ SEMPTOMLARI: 3547 HASTANIN ANALİZİ
SYMPTOMS OF THE PATIENTS WITH LUNG CANCER AT THE TIME
Ahmet Emin ERBAYCU, Özgür BATUM, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Utku TAPAN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ
Sayfalar 71 - 76

5.
KINANIN PULSE OKSİMETRE İLE ÖLÇÜLEN OKSİJEN SATURASYONUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF HENNA PASTE ON OXYGEN SATURATION READING OBTAINED BY PULSE OXIMETRY
Elif TORUN
Sayfalar 77 - 80

6.
PNÖMONEKTOMİ LOJUNDA RADYOTERAPİYE SEKONDER GELİŞEN SARKOM
RADIATION INDUCED SARCOMA OF THE PNEUMONECTOMY
Nesrin KIRAL, Ali FİDAN, Sevda CÖMERT, Gülşen SARAÇ, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 81 - 85

7.
GÖĞÜS DUVARI YUMUŞAK DOKUSUNDAN KAYNAKLANAN DEV MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM
GIANT MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA ORIGINATING FROM THE SOFT TISSUES OF THE CHEST WALL
Özgür SAMANCILAR, Kadir Hakan KAYABAŞ, Haluk MIDOĞLU, Şehnaz EMÜL SAYHAN
Sayfalar 87 - 90

8.
GÖĞÜS DUVARINDA PLEVRAL EFÜZYON SONRASI GÖRÜLEN TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ
TUBERCULOUS COLD ABSCESS OF CHEST WALL AFTER PLEURAL EFFUSION
Dilaver TAŞ, Nejat Tezer HAZNEDAROĞLU, Oğuzhan OKUTAN, Faruk ÇİFTÇİ, Erdoğan KUNTER, Zafer KARTALOĞLU
Sayfalar 91 - 94

9.
İZONİAZİD PROFLAKSİSİ ALTINDA TNF-? BLOKER TEDAVİ UYGULANMASINA BAĞLI GELİŞEN TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ OLGUSU
A CASE OF TUBERCULOSIS PLEURITIS ASSOCIATED WITH THE TREATMENT OF TNF-? BLOCKER UNDER ISONIAZIDE PROPHYLAXIS
Emrah BATMAZ, Tuncay ÇAĞLAR
Sayfalar 95 - 99

10.
EFOR DİSPNESİNİN NADİR NEDENİ: SWYER JAMES (MC LEOD) SENDROMU
THE RARE CAUSE OF EFFORT DYSPNEA: SWYER JAMES (MC LEOD) SYNDROME
Erol ŞENTÜRK, Aydanur EKİCİ, Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Tülay KARAKOÇ, Gökhan TİRELİ, Volkan ALTINKAYA
Sayfalar 101 - 105

LookUs & Online Makale