ISSN: 1300-4115
GÖĞÜS DUVARI YUMUŞAK DOKUSUNDAN KAYNAKLANAN DEV MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 87-90

GÖĞÜS DUVARI YUMUŞAK DOKUSUNDAN KAYNAKLANAN DEV MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM

Özgür SAMANCILAR1, Kadir Hakan KAYABAŞ1, Haluk MIDOĞLU2, Şehnaz EMÜL SAYHAN3
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir
2Karşıyaka Devlet Hastanesi, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir

Malign fibröz histiositom (MFH) nadiren göğüs duvarı bölgesinden kaynaklanır. Lokal nüks ve uzat metastaz oranÝ oldukça yüksektir. Bu çalışmada, sağ skapular bölge cilt altı yumuşak dokusundan köken alan MFH olgusu sunulmaktadır. Tümör üzerindeki cilt ile birlikte en-blok rezeke edildi. Frozen inceleme sonucunun malign, muhtemelen sarkom, ve cerrahi sınırların salim olarak bildirilmesi üzerine oluşan defekt sağ uyluk lateralinden alınan kısmi kalınlıkta deri grefti ile rekonstrükte edildi. Histopatolojik inceleme sonucu 18x14x7cm boyutlarında pleomorfik tip malign fibröz histiositom olarak bildirildi. Cerrahi sınırlarda tümör izlenmedi. Adjuvan radyoterapi uygulandı. Hasta postoperatif beşinci ayda nükssüz olarak izlenmektedir. Bu çalışmadaki olgu, bu tümörün göğüs duvarı bölgesinden nadir olarak kaynaklanması ve oldukça büyük boyutlara ulaşması nedeniyle sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Malign fibröz histiositom, göğüs duvarı

GIANT MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA ORIGINATING FROM THE SOFT TISSUES OF THE CHEST WALL

Özgür SAMANCILAR1, Kadir Hakan KAYABAŞ1, Haluk MIDOĞLU2, Şehnaz EMÜL SAYHAN3
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir
2Karşıyaka Devlet Hastanesi, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir

Malignant fibrous histiocytoma (MFH) rarely originates from the chest wall region. MFH has a high rate of local recurrance and distant metastasis. We present a case of MFH arising from subcutaneous soft tissues of the right scapular area. En-block resection of the tumor with the overlying skin was performed and the frozen section examination of the resection specimen was reported that the tumor was possibly a sarcoma with safe resection margins. The defect was reconstructed with a skin graft harvested from the lateral region of the right tigh. The final histopathological examination revealed that the tumor was a pleomorphic type malign fibrous histiocytoma, and measured as 18x14x7cm in diameters with negative surgical margins. Adjuvant radiotherapy was applied. The patient is alive without recurrence five months after the operation. In this study, the case is persented for it rarely originates from the chest wall area and the diameters of the tumor.

Keywords: Malignant fibrous histiocytoma, chest wall

Özgür SAMANCILAR, Kadir Hakan KAYABAŞ, Haluk MIDOĞLU, Şehnaz EMÜL SAYHAN. GIANT MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA ORIGINATING FROM THE SOFT TISSUES OF THE CHEST WALL . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 87-90
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale