ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SOLİTER PULMONER NODÜLLERDE CERRAHİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 67-70

SOLİTER PULMONER NODÜLLERDE CERRAHİ

Kenan Can CEYLAN1, Şaban ÜNSAL1, Özgür BÜLEN1, Deniz AKPINAR1, Onur AKÇAY1, Ozan USLUER1, Şeyda ÖRS KAYA1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Soliter pulmoner nodül (SPN); yuvarlak, 1-3 cm boyutlu, atelektazi veya lenfadenopati bulunmayan soliter lezyonlar için kullanılır. Olguların %30-80Õinde malignite olması ve sık görülmesi nedeniyle erken tanı ve tedavi çok önemlidir. 1999-2009 yılları arasında klinik ve radyolojik olarak SPN tanısı ile opere edilen 107 olguyu kapsayan bu çalışmada, hastalar klinik ve operatif yöntemler açısından retrospektif olarak incelendi. Olguların 74'ü erkek (%69), 33'ü kadın (%31) idi. En sık uygulanan cerrahi yöntem wedge rezeksiyon olup malign olgu sayısı 55 (%51.4) idi (39 bronş karsinomu, 16 metastaz). Çalışmamızda mortalite yoktu. SPN'de cerrahi, tanı ve tedavi amaçlı uygun bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Soliter pulmoner nodül, cerrahi

SURGERY IN SOLITARY PULMONARY NODULES

Kenan Can CEYLAN1, Şaban ÜNSAL1, Özgür BÜLEN1, Deniz AKPINAR1, Onur AKÇAY1, Ozan USLUER1, Şeyda ÖRS KAYA1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

A solitary pulmonary nodule (SPN) is defined as a round, intraparenchimal lesion 1 cm to 3 cm in size, not associated with atelectasis or lymphadenopathy. SPN are frequent lesions which have malignancy rate of 30-80% and its early diagnosis and treatment are very important. We have reviewed surgically treated 107 cases of clinical and radiological SPN, between 1999-2009 years, in view to their clinic and surgical technique used in this retrospective study. There were 74 male (69%) and 33 female (31%) patients. Most frequently operative procedure was wedge resection. Fifty five lesions (51.4%) were malignant (39 bronchial carcinoma and 16 cases metastases). There was no mortality. Surgery represent the approach of choise for both diagnosis and treatment of SPN's.

Keywords: Solitary pulmonary nodule, surgery

Kenan Can CEYLAN, Şaban ÜNSAL, Özgür BÜLEN, Deniz AKPINAR, Onur AKÇAY, Ozan USLUER, Şeyda ÖRS KAYA. SURGERY IN SOLITARY PULMONARY NODULES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 67-70
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale